Notícies

Leucocoria Infantil: Un signe d'alarma

17/11/2015

La Leucocòria, també coneguda com "ull de gat amaurótic", significa, literalment, "pupil·la blanca" (del grec leukos 'blanc' i kore 'pupil') i apareix per la reflexió de la llum que produeixen certes lesions intraoculars, que es manifesten estan generalment en la infància, en ser il·luminades directament.

La Leucocòria en els nens sempre constitueix un signe clínic alarmant, ja que en el 50% dels casos tradueix la presència d'un retinoblastoma avançat (tumor intraocular maligne més freqüent en l'edat pediàtrica). En general, els membres del cercle familiar més proper al nen són els que poden detectar més precoçment aquest signe clínic, ja sigui per observació directa o bé per l'aspecte del reflex pupil·lar en una fotografia realitzada amb fl ash.

No obstant això, i afortunadament, la Leucocòria no sempre és signe d'un procés maligne, sinó que també pot acompanyar a altres malalties congènites (cataracta, síndrome de persistència de la vascularització fetal, anomalies congènites del nervi òptic, persistència de les fibres de mielina) , infeccions parasitàries (toxocariasi), patologies vasculars de la retina (malaltia de Coats) i malalties neonatals (retinopatia de la prematuritat).

Els hamartomes retinians que apareixen en les síndromes neuro-óculo-cutanis (com l'esclerosi tuberosa de Bourneville o la neuro fi bromatosis de von Recklinghausen) també poden cursar amb Leucocòria, encara que són menys freqüents.

El diagnòstic precoç en aquests casos és crucial, i immediatament s'ha de consultar al pediatre i / o l'oftalmòleg especialitzat per identificar la causa exacta que està produint aquesta anomalia i, eventualment, realitzar el tractament més adequat i, si és possible, una correcta rehabilitació visual. En general, si els mitjans transparents de l'ull estan indemnes i el nen col·labora adequadament, el diagnòstic clínic és senzill amb certa experiència i l'exploració habitual que realitzem a la consulta mèdica. En altres casos, és imprescindible examinar l'infant en quiròfan sota sedació, per poder visualitzar detalladament totes les estructures de l'interior del globus ocular. La prova complementària més utilitzada per complementar l'estudi de la Leucocòria és l'ecografia d'alta resolució. Amb l'ecografia, i de forma simple i ràpida, podem con fi rmar la presència de calci fi cacions (típiques del retinoblastoma), la persistència d'estructures embrionàries i descartar un despreniment de retina.

Per al diagnòstic i el tractament de la Leucocòria és imprescindible comptar amb un equip multidisciplinari d'especialistes amb experiència en proves complementàries, en cirurgia del segment anterior i posterior del globus ocular i un bon servei de rehabilitació visual.

Newsletter