Notícies

L'obesitat és perillosa per a la meva salut visual?

05/12/2017

L'obesitat es caracteritza per una acumulació excessiva de greix o teixit adipós al cos. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l'obesitat com aquella situació en què l'índex de massa corporal (IMC, quocient entre el pes i l'estatura d'un individu al quadrat) és igual o superior a 30 kg/m². També es considera signe d'obesitat un perímetre abdominal en homes més gran o igual a 102 cm i en dones més gran o igual a 88 cm.

Risc per a la salut i per a la visió

L'obesitat és un factor de risc de les malalties cardiovasculars, la hipertensió arterial, la diabetis mellitus tipus 2, l’apnea del son, l’ictus i l’osteoartritis, així com per algunes formes de càncer i patologies dermatològiques i gastrointestinals.

Algunes d'aquestes malalties associades a l'obesitat, com la diabetis o la hipertensió arterial, poden tenir conseqüències a nivell ocular produint problemes de visió. En primer lloc, la retinopatia diabètica és una complicació freqüent de la diabetis mellitus i apareix quan es deterioren els vasos sanguinis de la retina, i pot produir una disminució severa de la visió i fins i tot conduir a la ceguesa. La hipertensió arterial també pot comportar l'anomenada retinopatia hipertensiva, en què l'augment crònic de la pressió sanguínia provoca igualment danys sobre els vasos retinals i els teixits que els envolten, i poden afectar d'aquesta manera la visió.

L'excés de pes va lligat en moltes ocasions a mals hàbits alimentaris o a una alimentació poc saludable, de manera que l'ull no rep la quantitat adequada de nutrients essencials per al seu bon funcionament. Tot això pot incrementar el risc d'aparició d'altres patologies oculars que amenacen la visió, com la degeneració macular associada a l'edat (DMAE), les cataractes, l'augment de la pressió intraocular o glaucoma i l'ull sec.

La millor manera de mantenir una bona salut visual és portar una dieta variada i equilibrada, que inclogui fruita, verdura i peix, controlar el sobrepès, evitar el tabaquisme, fer exercici físic moderat de manera regular, protegir-nos de la radiació ultraviolada de la llum solar i realitzar revisions oftalmològiques periòdiques que ens permetran poder detectar precoçment qualsevol patologia ocular que pugui presentar-se i poder aplicar el tractament més adequats per a cada cas.

Dra. Mª José Capella

Newsletter