Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

Manifestacions corneals

19/11/2021

L’exploració corneal pot mostrar la presència de malalties humanes. La inspecció realitzada pel professional experimentat amb un instrument simple (làmpada de fenedura) pot donar-nos el diagnòstic més precís que la més moderna prova d’imatge. L’oftalmòleg proporciona el diagnòstic de la malaltia amb l’exploració.

Existeix infinitat d’exemples del diagnòstic clínic a través de l’exploració corneal:

►El virus varicel·la-zòster s’associa a queratitis puntejada o dendrítica, ganglis, opacitats, i hipoestesia. El virus Epstein-Barr provoca queratitis estromals i infiltrats subepitelials. El VIH associa ull sec.

► La tuberculosis pot afectar com a queratitis intersticial per reacció a tuberculines. La malaltia de Lyme transmesa per puces provocarà lesió conrela per exposició secundària a paràlisis facial. La Chlamydia provoca el tracoma, primera causa que es pot prevenir de ceguesa mundial. L’amebiasis s’associa a mala higiene amb lents de contacte; afecta a pacients sans.

► El síndrome de Sjögren és la queratoconjuntivitis seca; s’associa a: esclerodèrmia, lupus, artritis reumatoide, psoriàsica i juvenil. El síndrome de Cogan associa sordesa, vertigen, i queratitis intersticial bilateral. La panarteritis nodosa mostra un anelll ulcerat en el límit corneal. La sarcoïdosis: ull sec i queratitis intersticial. El penfigoide conjuntival produeix queratopatia per exposició amb defectes epitelials.

► L’hemocromatosis associa dipòsits de ferro limbars i còrnia pseudoverticillata. La cistinòsis produeix cúmul intracel·lular de cristalls de cistina: es diposita en epiteli central i perifèric. El síndrome de Ehlers-Danlos associa èctasis corneals (queratocon i queratoglobus). El 10% dels pacients amb síndrome de Down presenten queratocon.

► El mieloma múltiple acumula proteïnes en epiteli i estroma. La leucèmia pot produir infiltració directa de la còrnia per cèl·lules de la malaltia.

► Existeix afectació per la falta de rec crònic en la malaltia arterial arteriosclerosa: queratitis neuropalítica.

► La diabetis mellitus comporta pèrdua de sensibilitat corneal i mala cicatrització epitelial: queratitis puntejades, erosions recividants i úlceres neurotròfiques. La gota: distròfia úrica, opacitats subepitelials limbars, úlceres i neovascularització.

► La gota: El dèficit de vitamina A pot provocar nictalopia (ceguesa crepuscular), xeroftàlmia, queratitis punctata, opacitat superficials queratinitzades. La hipervitaminosis D pot produir calcificacions corneals com queratopia en  banda. L’ús d’amiodarona produeix dipòsits groguencs en l’epiteli i còrnia verticillata. Els antipalúdics, punts blancs-grisosos en la còrnia inferior, sobre la membrana de Bowman.

Des de la consulta de medicina confirmem la sospita diagnòstica amb proves complementàries. És un motiu més per a insistir en que és vital sotmetre’ns a la revisió oftalmològica paral·lelament a la revisió de salut general.

Newsletter