15/03/2018

Quantsaps sobre aquesta malaltia ocular degenerativa? Et presentem alguns mites comuns sobre el glaucoma.

Mite: El glaucoma es pot curar.

Realitat: Actualment no existeix cura per al glaucoma, però un diagnòstic precoç i un tractament adequat poden ajudar a retardar la progressió de la malaltia.

Mite: Només les persones grans desenvolupen glaucoma.

Realitat: Tot i que sol aparèixer en persones més grans de 60 anys, fins i tot un nadó pot desenvolupar glaucoma.

Mite: Els símptomes del glaucoma es detecten fàcilment.

Realitat: La majoria dels casos de glaucoma són asimptomàtics, de manera que és possible no detectar-lo fins que s'arriba a un estadi avançat.

Mite: La pèrdua de visió com a conseqüència del glaucoma pot recuperar-se.

Realitat: Els efectes del glaucoma són irreversibles. Un cop es perd la visió a causa del glaucoma, ja no pot recuperar-se.

Mite: El glaucoma és responsable només d'una petita part de la ceguesa a nivell mundial.

Realitat: El glaucoma és la causa principal de ceguesa irreversible a tot el món.

American Optometric Association. Glaucoma. http: //www.aoa.org/Glaucoma.xml.

American Academy of Ophthalmology Glaucoma Panel. Preferred Practice Pattern® Guidelines. Primary Open-Angle Glaucoma. San Francisco, CA: 2010.

Tham YC, Li X, Wong Ty et al. Global prevalence of glaucoma and projecttions of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis . Opthalmology 2014; 121 (11): 2081-2090.

Newsletter