21/04/2021

La tonometria és la prova que permet a l’especialista mesurar la pressió intraocular (PIO) dels nostres ulls. Dita PIO és el resultat de la força que exerceixen els líquids que es troben dins del globus ocular, sobretot humor aquós, sobre les parets i la resta d’estructures internes de l’ull. Si es genera més humor aquós del que s’elimina, ja sigui per un excés de producció o per dificultats en l’eliminació, provocaria un augment en la PIO i, per tant, risc de danys.

La tècnica de mesura més utilitzada és la tonometria d’aplanament de Goldmann, que consisteix en la mesura de la resistència que oposa la còrnia a ser aplanada. Amb ella, obtenim els valors de pressió intraocular, sent els valors normals entre els 10 i els 21 mm Hg. Els valors poden variar segons l’hora del dia en què es prenguin i el gruix de la còrnia. Si la pressió es manté elevada de manera continuada, o molt elevada bruscament, es poden produir danys en el nervi òptic i, per tant, alteracions sobre el camp visual. Aquest seria un dels principals factors de l’aparició del glaucoma.

Newsletter