11/02/2021

El més freqüent és que un despreniment de retina (DR) aparegui espontàniament, però, efectivament, existeixen factors que predisposen a patir aquesta malaltia

1 Què és el despreniment de retina (DR)?

El DR és una malaltia ocular greu que consisteix en la separació física i l’acumulació de líquid entre la retina interna (retina neurosensorial) i la retina externa (epiteli pigmentat), que en condicions normals estan en contacte íntim.

2 Existeixen formes diferents de DR?

Existeixen tres tipus bàsics: el DR regmatogen, causat per una o varies ruptures a la retina (és el més freqüent), el DR traccional originat per tractes fibrosos que estiren la retina (freqüent en el context d’una retinopatia diabètica) i el DR exudatiu, que es deu a la filtració de líquid per sota de la retina en malalties tumorals i en inflamacions severes.

3 Hi ha factors que predisposen per a desenvolupar un DR?

El més freqüent és que un DR aparegui espontàniament però, efectivament, existeixen factors que predisposen a patir aquesta malaltia: el despreniment agut del vitri, les lesions degeneratives en la retina perifèrica, la miopia, els traumatismes contusos, complicacions durant la cirurgia de cataracta, les formes avançades de retinopatia diabètica, inflamacions de la úvea, tumors situats a la retina o a les coroides (melanoma, tumors d’origen vascular) i inclús l’antecedent familiar de DR.

Més del 95% dels DR evolucionen favorablement si es realitza un diagnòstic i un tractament adequat i precoç

4 Quins són els símptomes d’alarma compatibles amb el diagnòstic de DR?

L’aparició sobtada de centelleigs lluminosos (fotòpsies) i/o mosques volants (miodesopsies) seguit de l’aparició d’una tasca fosca fixa que envaeix progressivament el camp visual constitueix les manifestacions clíniques més característiques d’un DR. Si la malaltia continua progressant pot arribar a comprometre la zona central de la retina, el qual es manifestaria amb distorsió de les imatges i una gran pèrdua de l’agudesa visual.

5 Com es tracta un DR?

Existeixen varies alternatives en funció del tipus i de l’extensió del DR. Quan hi ha estrips o tracció sobre la retina utilitzem tècniques quirúrgiques amb una instrumentalització molt especialitzada. La cirurgia la realitzem amb anestesia local i sedació, i utilitzem làser per a bloquejar les ruptures. Els DR exudatius els tractem amb fàrmacs antiinflamatoris potents o bé amb radioteràpia si s’associa a una lesió tumoral. Més del 95% dels DR evolucionen favorablement si es realitza un diagnòstic i un tractament adequat i precoç.

Doctor Javier Elizalde, oftalmòleg del Centre d’Oftalmologia Barraquer

Podcast relacionat

Diabetis i salut ocular #2

25/02/2022

Les persones diabètiques estan predisposades a patir complicacions en la seva salut ocular com la retinopatia diabètica o l'edema macular. Aquestes afeccions poden no presentar símptomes inicialment i causar danys irreversibles, però es poden prevenir amb les revisions oftalmològiques.

Newsletter