Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

11/01/2022

El test de Teller, també conegut com test de mirada preferencial, és l’examen que es realitza per poder valorar de manera objectiva i quantitativa l’agudesa visual de pacients, principalment de curta edat, que no col·laboren per realitzar els exàmens visuals subjectius perquè encara no parlen o perquè presenten problemes psicomotors que ho impedeixen.

El test consisteix en presentar una sèrie de làmines davant de la criatura, a una determinada distància que varia en funció de la seva edat. Aquestes làmines contenen un forat central de pocs centímetres a través del qual l’examinador valorarà la resposta de fixació de la criatura davant dels estímuls de la làmina que li mostrem.

Les làmines presenten unes línies en un dels seus extrems de manera que la criatura dirigeix la mirada cap al costat de dites línies. En cada una de les làmines, les línies tenen un gruix diferent. La dificultat del test radica en què les línies de les làmines cada vegada son més estretes, fet que provoca que finalment la criatura perdi l’atenció i finalitzi la prova. El test sol realitzar-se de manera monocular, començant per l’ull que sospitem que presenta més dificultats de visió.

Newsletter