Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

Lents de contacte

26/07/2021

Amb l’arribada del bon temps passem més hores a l’aire lliure i realitzem més activitats recreatives, fet pel qual moltes persones que habitualment porten ulleres opten per utilitzar lents de contacte. El seu ús ens facilita un estil de vida més actiu i flexible, sempre i quan ens assegurem de la seva bona neteja i manteniment. Per aquest motiu, us oferim una sèrie de recomanacions per a garantir la seva correcta manipulació i conservació.

Encara que existeixen diferents tipus de lents i cada un d’ells requereix d’una actuació concreta depenent de les seves especificacions i durabilitat, hi ha recomanacions generals que serveixen per a tots.

Neteja

La neteja i el correcte manteniment de les lents de contacte és primordial per a cuidar de la nostra salut ocular i evitar l’aparició d’infeccions o altres problemes visuals. Òbviament, hem de netejar-nos les mans abans de col·locar-nos o retirar-nos les lents. També és summament important conservar-les amb una solució de neteja i desinfecció en un estoig adequat a cada tipus de lent. Dita solució s’ha de canviar diàriament. Mai hem d’utilitzar aigua oxigenada sense neutralitzar o alcohol, ja que poden causar lesions oculars greus. A més, és recomanable canviar l’estoig aproximadament cada mes per evitar l’aparició de gèrmens que poden contaminar les lents.  

Durabilitat

Els experts recomanem limitar a deu hores l’ús continuat de les lents. A partir d’aquest temps és necessari donar un descans als ulls i permetre’ls el contacte directe amb aire fresc. Encara que aquesta és la recomanació general, si els nostres ulls presenten qualsevol signe d’inflamació, irritació, molèstia o dolor, hem de retirar les lents d’immediat.

Ús nocturn

En general, no hauríem de dormir amb les lents de contacte posades. Aquest acte pot comportar conseqüències greus per a la nostra salut ocular, com l’aparició d’úlceres o micro lesions i això facilitar infeccions severes. Tan sols en els casos en els que el seu ús sigui una recomanació o es prescrigui específicament per a aquesta fi.  

Infància

Tot i els mites que existeixen sobre l’ús de les lents per part dels més petits, no existeix una edat específica per a començar a utilitzar-les. Hi ha casos en els que, depenent del defecte refractiu o patologia prèvia, el pacient ha d’utilitzar-les des de bebè. Per a que els nens facin un bon ús de les lents és important que les seves famílies s’assegurin de que segueixen totes les pautes recomanades pels professionals que els hi ha recomanat. Sempre que sigui possible, es recomana l’ús de lents toves d’un sol ús per a reduir el marge de responsabilitat del pacient en la seva manipulació i neteja.

Situacions que hem d’evitar

Encara que l’ús de lents de contacte ens permet una major flexibilitat per a realitzar les nostres activitats diàries, segueixen existint situacions en què hem d’evitar posar-nos-les. No és recomanable utilitzar-les en ambients molt humits com, per exemple, saunes, ni tampoc en escenaris polsosos o en temperatures extremes, com un desert. S’ha d’evitar el seu ús durant la realització d’activitats aquàtiques. En ambdós casos, si desitgem realitzar dites activitats, tant dins de l’aigua com en situacions climàtiques extremes, es recomana l’ús d’ulleres específiques per a protegir els nostres ulls (ulleres de sol o de busseig).

Davant de qualsevol signe d’anormalitat, sempre hem d’acudir al professional encarregat del seu seguiment.

 

Eloi Rodríguez

Contactòleg del Centre d’Oftalmologia Barraquer

Newsletter