Notícies

L’ús de la nanocel·lulosa bacteriana en la medicina

Nanocel·lulosa bacteriana

17/06/2021

Per a estudiar aquest nou ús potencial de la NCB en oftalmologia, se’ns ha concedit una beca Llavor de la Generalitat de Catalunya.

La nanocel·lulosa bacteriana (NCB) és un biopolímer biocompatible secretat de forma natural per vàries soques bacterianes que ha rebut molta atenció en aplicacions biomèdiques degut a la varietat de característiques útils que presenta.

Després de la seva neteja adequada, els hidrogels de NCB són ultrapurs, contenen només fibres de nanocel·lulosa organitzades en una estructura similar al col·lagen i estan lliures d’endotoxines, fet que les fa segures per al seu ús i estudi en humans, malgrat el seu origen bacterià.

La NBC també exhibeix una alta capacitat de retenció de líquids, porositat i adaptabilitat juntament amb nombroses oportunitats de funcionament degut a la seva gran àrea de superfície. Degut a aquestes raons, s’ha prestat molta atenció al seu ús de NBC com a sistema de dipòsit o subministrament de fàrmacs.

A més, atès que és estable a temperatura ambient durant llargs períodes de temps, es pot produir a partir de diverses fonts de carboni (sucre), és ajustable en termes de grandària, forma i gruix i és fàcil d’esterilitzar, es pot produir de forma fàcil i econòmica inclús en els països més pobres.

Per últim, el seu origen no d’origen animal podria reduir el risc de transmissió de malalties, preocupacions ètiques i la dependència dels teixits de donant.

Totes aquestes característiques úniques fan de la NCB un material molt interessant i adequat per a la cicatrització de ferides. De fet, la NCB ja s’està utilitzant per a mascaretes cosmètiques i inclús per a la regeneració de teixits cutanis. A més, actualment també s’està estudiant per a usos interns com a vasos artificials, vàlvules cardíaques, cartílags i malles d’hèrnies. Tot i així, la seva capacitat per a curar altres superfícies corporals, com la còrnia, roman gairebé inexplorada.

Per aquest motiu, actualment estem estudiant, juntament amb l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB), la idoneïtat de la NCB com a sistema d’administració de fàrmacs oculars i com a nou material d’embenatge corneal per a accelerar la cicatrització de ferides.  

 

Newsletter