Què és?

L'ectropi és una malposició palpebral. Això vol dir que la parpella, tot sovint l'inferior, es col·loca en una posició errònia. En el cas de l'ectropi, la vora de la parpella es gira cap enfora. Això és fàcilment visible en mirar la cara del pacient perquè s'obseva el color vermellós de la conjuntiva exposada, que normalment ha d'estar coberta per la parpella.

Símptomes

Els pacients amb ectropi són molt freqüents en la població general. Els més freqüents són els anomenats involutius, anteriorment coneguts com a senils, en què l'edat és un factor determinant. Aquests pacients són el paradigma dels símptomes: la majoria cursen amb llagrimeig, ja que el punt lacrimal queda evertit i enfora, fet que impossibilita que la llàgrima atenyi correctament la via lacrimal de desguàs. Quan la posició de la parpella està més alterada, l'exposició excessiva del globus causa, a més a més, ull vermell i franques molèsties per sequedat, a més, evidentment, del trastorn estètic que això suposa.

Tipus

Existeixen tres tipus fonamentals d'ectropi, cadascun dels quals amb causes diverses i tractaments diferents.

  1. El més freqüent és l'involutiu, que és degut al pas dels anys i a la laxitud que provoca en els teixits. Aquest fet, totalment associat a l'envelliment, fa que la posició de la parpella en contra de la gravetat es pugui veure alterada. 
  2. També es pot tractar d'un ectropi paralític, en què per alteració de funcionament del múscul orbicular, encarregat de tancar l'ull, la posició de la parpella es veu afectada.
  3. I el tercer tipus, potser el menys freqüent, és l'ectropi cicatricial, en què la parpella s'everteix per l'acció tractora de la pell, afectada per alguna patologia dermatològica.

Prevenció

La prevenció de l'ectropi involutiu, el més freqüent, no existeix. És l'efecte d'un seguit de processos d'envelliment que no es poden evitar, però sí detectar ràpidament per tal d'evitar problemes secundaris a l'ull.

Tractament

El tractament de l'ectropi és sempre quirúrgic. Es durà a terme una tècnica o una altra depenent de l'etiologia de l'ectropi, tot i que sempre es tracta d'una cirurgia ràpida, ambulatòria i d'excel·lent resultat la majoria de les vegades.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Preguntes freqüents

  • És possible que en el moment inicial de l'ectropi no hi hagi molèstia ocular, més enllà de l'afectació estètica de la parpella girada enfora. Tot i això, el globus ocular pateix en aquesta situació, per la qual cosa la cirurgia sempre és necessària.

  • En absolut. La cirurgia, en tots els casos, comporta un augment inicial de la tensió a la parpella inferior que en cap cas és dolorós, tan sols molest mínimament els primers dies després de la cirurgia.

Newsletter