Uniformes Barraquer

18/05/2021

L’uniforme laboral és un dels elements que transmet de manera més clara la identitat corporativa d’una marca. Les peces que utilitza la plantilla d’una entitat durant la seva jornada de feina representen en bona mesura els valors corporatius de l’organització. L’uniforme també ajuda als usuaris a identificar correctament els diferents equips de la plantilla i les funcions que realitza cada un dels seus membres.

Tenint en compte tots aquests aspectes i amb la voluntat de millorar l’experiència del pacient durant la seva estança en el Centre, hem realitzat la renovació dels uniformes de tot el nostre personal assistencial.

Durant la seva estança, els nostres pacients interactuen amb varis membres del personal del Centre i, en ocasions, pot ser confús per a ells identificar el rol que desenvolupen les persones que es fan càrrec de la seva atenció. La introducció dels nous uniformes ens permet facilitar dita identificació i millorar la relació del personal assistencial amb els nostres pacients i les seves famílies. Aquesta renovació permetrà als pacients saber ràpidament qui els està tractant i quines funcions exerceixen, augmentant, d’aquesta manera, la seva percepció de seguretat.

Nou codi de color

Fins a l’actualitat tots els uniformes eren de color blanc, característica que dificultava la identificació del personal. El procés de modernització dels uniformes que hem dut a terme incorpora un nou codi de color per a facilitar la distinció dels membres de la plantilla.

Així doncs, l’equip de secretaria mèdica ha passat a vestir uniformes blau Royal, color relacionat amb la tranquil·litat, la protecció i la confiança. El personal d’infermeria, auxiliars de planta i els departaments de laboratori i UBS vesteixen ara de lila, color associat a la calidesa, l’empatia i l’amabilitat. El personal de quiròfan manté els seus uniformes de color blau i segueix vestint de blanc la plantilla dels departaments d’imatge diagnòstic i funció visual, així com les doctores i els doctors del Centre. El color blanc transmet tranquil·litat i sensació de calma.

A més, els nous uniformes estan personalitzats amb el logo de la clínica per a reforçar la imatge de marca de l’organització. Per la seva banda, el personal administratiu s’identifica amb una acreditació.

Newsletter