Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

20/03/2020

Si ets usuari de lents de contacte complint quarantena per la pandèmia del coronavirus (Covid-19), aquests dies més que mai n’has de fer un correcte ús. A l'ésser els ulls una zona d'entrada de microorganismes, has de saber que la primera recomanació per als dies de confinament a casa és prioritzar l'ús d'ulleres. Si tens ulleres, no facis servir lents de contacte, tret que per altres circumstàncies, depenguis totalment de les lents de contacte.

Ara bé, si tot i així fas ús de lents de contacte, has de seguir unes impecables pautes d'higiene, ja que la seva manipulació amb una mà que no està correctament higienitzada pot suposar la propagació de qualsevol virus. Aquestes pautes canvien lleugerament en funció de si les teves lents són d'un sol ús (lents toves diàries) o bé si són d'ús prolongat (lents toves d'ús prolongat i lents rígides), ja que aquestes últimes requereixen una neteja i manteniment extra.

Pasos a seguir:

  1. Desinfecta la superfície sobre la qual manipularàs les lents de contacte.
  2. Neteja les mans amb aigua i sabó, a consciència, durant 40 segons.
  3. Neteja de lents, únicament si no són diàries. En aquest cas, afegirem els següents passos segons el nostre tipus de lent:

Lents toves d'ús prolongat

  • Neteja amb sabó de base alcohòlica.
  • Esbandeix amb una solució salina tamponada.
  • Desinfecta amb peròxid o solució de manteniment a base de povidona iodada.
Lents rígides
  • Neteja amb sabó de base alcohòlica.
  • Esbandeix amb una solució salina tamponada.
  • Usa una solució condicionadora o conservadora específica per a la neteja de lents rígides
  • Un cop a la setmana, a més, fes també una neteja proteica.

Si no fas servir qualsevol d'aquests tipus de lents de contacte durant uns dies, es recomana que realitzis la neteja cada 3 dies, atès que els líquids de manteniment perden la seva eficàcia de desinfecció en aquest període.

4. Col·loca les lents o realitza el reemplaçament de forma acurada, sense tocar cap altre objecte durant el procéso.

Com podem veure, per la poca manipulació que requereixen i perquè no necessiten manteniment, en les circumstàncies actuals de pandèmia per coronavirus, si no tenim suport d’ulleres, les lents de contacte més recomanables són les toves d'ús diari. Malgrat tot, sempre serà el teu contactòleg qui valori la millor opció per al teu cas i t’indiqui quins productes específics pots utilitzar per a la neteja de les teves lents.

Eloi Rodríguez i Alba Domingo, Departament de Contactologia del Centre d'Oftalmologia Barraquer

Newsletter