Notícies

Donacions al banc d'ulls: oferir al pacient molt més que la vista

15/04/2019

Quan algú dóna els seus ulls, no només està ajudant a una o dues persones. El seu gest pot suposar una millora en l’atenció clínica i ocular que ens acabi beneficiant a tots.

Quan mort un donant d'òrgans, el consentiment s'obté mitjançant el registre de donants o pel permís d'un familiar proper. A continuació, un oftalmòleg resident és encarregat de recuperar els globus oculars juntament amb una mostra de sang del donant per evitar la transmissió de possibles malalties infeccioses.

Una vegada que els globus arriben al nostre banc d'ulls i les anàlisis de sang resulten negatives, les còrnies són examinades visualment amb una làmpada de fenedura a la recerca de possibles alteracions a la superfície, i mitjançant un microscopi especular es compten les cèl·lules endotelials. Si es compleixen tots els criteris per al trasplantament, s'extreuen la còrnia i part de l'escleròtica del globus ocular, momentàniament custodiades a l'espera del trasplantament. Segons el mètode d'emmagatzematge, les còrnies es poden conservar durant un mes.

Fins i tot si una còrnia no resulta apropiada per a un trasplantament, la totalitat del globus pot seguir sent útil de moltes maneres. Els globus oculars donats són una font inestimable per a l'entrenament quirúrgic dels futurs oftalmòlegs, ja que proporcionen el mètode més precís per encarar després les situacions reals.

A més, les donacions impliquen un suport a diverses línies d'investigació que intenten millorar la salut ocular. Actualment, juntament amb d'altres instituts, estem estudiant el cristal·lí per prevenir l'aparició de cataractes secundàries en el pacient sotmès a una cirurgia a causa d’aquesta malaltia; també cultivem cèl·lules epitelials del cristal·lí a partir de globus oculars donats per així poder estudiar les possibilitats de regeneració de la lent, i fins i tot portem a terme estudis mecànics de la lent del cristal·lí per a comprendre millor com enfoquem la nostra visió. De la mateixa manera, en col·laboració amb el Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, ​​vam realitzar, a partir de la retina, estudis de fusió de cèl·lules mare per regenerar aquesta membrana després de quedar malmesa. Tot això en ajudarà a millorar la cura de l'ull i la visió en el futur.

Justin C. d'Antin

Investigador del Centre d'Oftalmologia Barraquer

Investigador del Centro de Oftalmología Barraquer

Newsletter