16/10/2019

La cirurgia refractiva és el conjunt de tècniques quirúrgiques que tenen com a objectiu corregir els defectes refractius de la mirada (miopia, hipermetropia i astigmatisme) i així eliminar, com a mínim, la dependència de les ulleres o lents de contacte.

Podem dividir-les en tècniques que utilitzen el làser per a modificar la curvatura de la còrnia i tècniques en què s'implanta una lent intraocular.

La cirurgia refractiva amb làser (tècnica LASIK, PRK i SMILE), per la seva fiabilitat i seguretat, és el mètode més utilitzat per a la correcció dels defectes refractius lleus i moderats, ja sigui miopia, hipermetropia o astigmatisme.

En casos seleccionats utilitzem les tècniques intraoculars que inclouen la implantació de lents fàquiques en persones menors de 45 anys, en què es respecta el cristal·lí, o l'extracció de cristal·lí amb implant de lent intraocular en persones grans, que presentin o no cataracta.

Les principals patologies que es tracten en aquest departament són:

  • Miopia
  • Hipermetropia
  • Astigmatisme
  • Presbícia

Per a això, existeixen els següents tractaments:

  • Cirurgia de la miopia
  • Cirurgia de la hipermetropia
  • Cirurgia de l'astigmatisme
  • Cirurgia de la presbícia o vista cansada

El nostre equip està format per cirurgians experts que són referents nacionals i internacionals:

Prof. Rafael I. Barraquer

Dra. Elena Barraquer

Dra. Marinka Kargachin

Dr. Josep Lamarca

Dr. Milan Pesic

Dr. Andrés Picó

Dra. Paula Sauvageot

 

Newsletter