19/09/2017

El procés d'aprenentatge és la capacitat per adquirir coneixements i habilitats, amb més o menys facilitat en funció de cadascú. El mecanisme fonamental perquè es produeixi sol ser la imitació i la repetició. En algunes professions no és senzill ja que no hi ha marge d'error. Aquest és el cas de la microcirurgia ocular on l'extraordinària precisió i el perfecte coneixement de la tecnologia emprada són una obligació per garantir la seguretat i la visió del pacient. La solució per aprendre sense possibilitat de danyar, adquirint les competències necessàries, passa per la cirurgia experimental en ulls de cadàvers i la simulació en models anatòmics.

Al Centre d'Oftalmologia Barraquer disposem d'un departament dedicat a això que a més compta ara amb un simulador 3D amb mòduls per a la cirurgia de cataracta i retina. Aquesta tecnologia té com a objectiu reproduir, de la forma més propera a la realitat, l'escenari d'una activitat quirúrgica quotidiana com podria ser una cirurgia de cataracta. L'equip compta amb un microscopi que retorna una imatge virtual en tres dimensions, una màscara que simula la cara i l’ull del pacient i uns pedals que permeten canviar les condicions de visualització del microscopi. A més, disposa d'estris equivalents als que es fan servir en la cirurgia de cataracta i vitri. La interacció de l'instrument amb el teixit és molt propera a la realitat, atorgant el tacte necessari per poder abordar la situació amb la màxima versemblança.

L'aprenentatge es pot estructurar mitjançant un programa d'activitats que augmenten en dificultat al llarg del temps. Algunes d'elles van més enllà de la cirurgia amb algunes activitats pròpies d'un videojoc per entrenar el tremolor i la precisió. Fins i tot es pot millorar l'ús de la mà no dominant amb l'objectiu que el cirurgià guanyi en habilitat.

Aquell que el fa servir només pot avançar després d'haver assolit el nivell de rendiment requerit. En finalitzar cada activitat es disposa d'un resum de rendiment que és avaluat per instructors i que proporciona una visió condensada sobre l'estat de l'entrenament dels usuaris i que permet determinar el pas de la cirurgia virtual a la real.

En un centre de prestigi on la salut dels pacients és el primer s'ha de garantir que la docència i l'adquisició d'habilitats dels nostres alumnes superi els mínims necessaris que assegurin l'èxit de la cirurgia i que les complicacions que puguin sorgir siguin degudes a la dificultat del cas i no a la corba d'aprenentatge de l'alumne.

Dr. José Lamarca

Newsletter