02/07/2018

El queratocon és una afecció de la còrnia que debuta entre els deu, quinze, setze, o divuit anys depenent de la càrrega genètica. La genètica és important en algunes famílies encara que potser els factors més importants són els factors locals. Per tant, no es neix amb el queratocon però els nostres gens són importants en el seu desenvolupament. És molt habitual que el seu desenvolupament es produeixi a causa del fregament ocular. Són nens que es freguen molt els ulls i amb molta força; solen tenir al·lèrgies, amb antecedents de bronquitis asmàtiques o un altre tipus d'al·lèrgies a la pell o els ulls.

Durant l'adolescència, com que la còrnia és molt tova, s'afegeix a la irritació que provoca l'al·lèrgia i el fregament continu, i això provoca que la còrnia poc a poc es vagi degradant.

Realment l'origen és molt complex a nivell bioquímic i genètic però no es neix amb el queratocon. En els nens, en els quals comença a aparèixer una mica d'astigmatisme, que mantenen fregament ocular, i tenen al·lèrgies o antecedents a la família de queratocon, s'han de realitzar proves de screening com les topografies seriades per assegurar-se que no desenvolupin aquesta malaltia amb el pas dels anys.

Dr. Juan Pedro Álvarez de Toledo

Newsletter