02/11/2015

Tota la vida he portat ulleres per miopia però ara, a mesura que faig anys, per veure de prop i llegir, veig millor sense ulleres que amb elles, com és possible?

La presbícia, també anomenada vista cansada, és un defecte ocular associat a l'edat que apareix en totes les persones al voltant dels 40-45 anys i ocasiona dificultat per veure de prop.

Aquesta circumstància es deu a la reducció de la capacitat d'acomodació de l'ull per enfocar objectes propers.

Les persones prèsbites s'allunyen les coses per poder veure-les bé. Els miops no veuen bé de lluny sense ulleres, però són capaços de veure molt bé de prop. Quan comença la vista cansada, els miops es treuen les ulleres per compensar la presbícia incipient amb la miopia i veure millor de prop.

Newsletter