Notícies

Què és la biometria ocular?

18/05/2020

La biometria ocular és una prova diagnòstica que ens permet conèixer diferents paràmetres oculars com la longitud axial de l'ull, és a dir la distància entre l'àpex de la còrnia i la retina, i la profunditat de la càmera anterior que és l'espai que hi ha entre la còrnia i el cristal·lí.

És una dada fonamental per al càlcul de la potència de les lents intraoculars, per la qual cosa és una prova que es realitza a tots els pacients que han de ser intervinguts de cataractes.

Hi ha dos tipus de biòmetres, els òptics que funcionen amb llum i els ultrasònics que ho fan amb ultrasons. Aquests últims poden ser de contacte o d'immersió. Ja sigui la llum o els ultrasons passen a través de les diferents estructures de l'ull donant-nos informació dels diferents paràmetres. Per a la realització de la biometria ultrasònica cal instil·lar unes gotes d'anestèsia prèviament, ja que hi ha contacte directe amb la còrnia del pacient.

Olga Riera, departament de Funció Visual

Newsletter