23/03/2020

La recerca clínica és un procés col·laboratiu que porten a terme equips multidisciplinaris amb el suport tècnic i logístic de tot el personal del Centre d'Oftalmologia Barraquer.

Actualment, molts estudis clínics (en pacients) es porten a terme sota el paraigua de la indústria farmacèutica. En aquest entorn, és freqüent que només es realitzin aquelles investigacions que comporten, a curt o a llarg termini, una expectativa de guanys econòmics, incorporant al mercat nous medicaments.

Per altra banda, la resolució de molts dels reptes de la medicina actual comporta millores socials, però sense guanys econòmics directes. Aleshores, què passa amb la investigació de malalties rares o poc freqüents? Qui finançarà un estudi comparatiu de dues tècniques quirúrgiques que permeti establir quina és la que té una millor relació de risc/beneficis? Freqüentment, el metge ha de prendre decisions importants i, en molts casos, necessita més evidències científiques provades, evidències que no aportaran beneficis econòmics directes. ¿Qui accepta estudiar aquests temes?

Per tal de resoldre alguns d'aquests interrogants, l'Estat espanyol ha creat potents centres d'investigació. A més, moltes fundacions, com la Fundació Barraquer, i diverses associacions de pacients es dediquen a dotar de recursos econòmics projectes científics que, sense aquesta via, no es podrien dur a terme.

Per als centres sanitaris privats, la recerca clínica sempre suposa un sobreesforç amb pocs beneficis econòmics. Tot i això, des dels seus inicis, el Centre d'Oftalmologia Barraquer ha apostat per la investigació clínica i ha treballat amb altres centres hospitalaris i de recerca per aconseguir una millora constant de la qualitat de vida dels pacients amb afeccions oculars.

Aquesta és la vocació del nostre equip de professionals i del nostre principal compromís amb la societat.

Gemma Julio, sotsdirectora de Recerca del Centre d'Oftalmologia Barraquer.

Newsletter