Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

19/03/2019

Moltes han estat les tècniques proposades i practicades per aconseguir modificar amb finalitats estètiques la coloració de l'ull, que depèn de la quantitat i distribució d'un pigment anomenat melanina a nivell de l'iris. Algunes, com l'ús de lents de contacte cosmètiques, són reversibles i comporten menys risc. D'altres, com la pigmentació corneal i l'ús d'implants intraoculars, són irreversibles i han demostrat amb el temps presentar un major nombre de complicacions.

Làser

Actualment hi ha un procediment que consisteix en l'aplicació d'impactes de làser sobre la superfície anterior de l'iris amb l'objectiu d'aconseguir una reducció del grau de pigmentació d'aquest teixit. És així com s'explica que només pot oferir un canvi impredictible d'una tonalitat més fosca a una més clara que l'original, per exemple de marró a grisenc.

És important dir que aquest procediment, el qual provoca canvis irreversibles oculars, no està aprovat per cap organisme sanitari oficial. Això no obstant, el que més preocupa a la majoria dels oftalmòlegs és l'alt risc de possibles complicacions que no han estat estudiades a llarg termini i podrien acabar causant un deteriorament de la salut visual dels pacients.

Complicacions

Una de les principals complicacions és el glaucoma pigmentari, a causa d'una elevació de la pressió intraocular secundària a l'alliberament de pigment de l'iris que aquest procediment indueix. El glaucoma pot comportar una pèrdua visual irreversible i requerir tractament medicamentós indefinit i eventualment fins i tot quirúrgic, en casos que no responguin adequadament.

Una altra complicació, que és d'esperar en eliminar qualsevol grau de pigmentació natural de l'iris, és la fotofòbia o intolerància inusual a la llum de caràcter crònic, també motivada per canvis en la grandària de la pupil·la.

Així mateix, pot donar-se una inflamació intraocular transitòria, que per més que sigui tractable amb medicació, pot deixar seqüeles inesperades.

El desig de les persones de transformar els aspectes que menys els agraden del seu cos, com ara el color dels seus ulls, pot portar-los a buscar "solucions" que no estan exemptes de riscos considerables i que, en un percentatge dels casos, porten a un deteriorament irreversible d'un sentit tan preuat com és el de la visió.

Dr. Federico Trejos

Newsletter