22/11/2023

És una prova diagnòstica no invasiva que permet avaluar i mapar la superfície anterior i posterior de la còrnia.

Proporciona informació detallada sobre la curvatura, gruix i la forma de la còrnia, cosa que resulta fonamental per diagnosticar i tractar diverses afeccions oculars. A causa de la transparència i el paper en la refracció de la llum, qualsevol alteració en la forma, la curvatura o la claredat de la còrnia pot afectar la qualitat de la visió  i la refracció del pacient.

Per realitzar la topografia corneal, s’utilitza un dispositiu anomenat topògraf corneal, del qual hi ha diversos tipus: reflexió, càmera de Scheimpflug, OCT i traçat de raigs. Per dur a terme la prova el pacient haurà de recolzar la barbeta a la mentonera, i fixar la mirada en un punt de llum visible durant uns segons. S’obtenen així unes dades precises de la superfície corneal, (mapes d’elevació, curvatura i gruix corneal entre altres). Això permet crear diferents mapes que poden ser en tridimensional o en un sol pla que revela qualsevol irregularitat o deformitat present.

Per fer aquest examen és aconsellable romandre sense utilitzar lents de contacte un mínim de 48 hores per a lents toves i 15 dies per a lents dures.

La topografia corneal està indicada en diversos casos. En l’àmbit refractiu, és útil per avaluar la possibilitat de cirurgies com ara el LASIK, PRK, Smile, implantació de lents intraoculars fàquiques, en funció de l’espessor, forma de la còrnia i profunditat de la cambra anterior.

També s’utilitza en la detecció precoç i avançada de patologies corneals, com el queratocon o la distròfia corneal, permetent així realitzar tractaments com la implantació de segments intracorneals o aplicació de llum ultraviolada, en funció de la gravetat del cas.

Actualment les topografies corneals han adquirit més importància en el maneig de l’astigmatisme per decidir la toricitat de les lents intraoculars a la cirurgia de cataracta o la cirurgia refractiva de cristal·lí transparent.

Francisco Javier Martínez Fuentes, tècnic del Departament de Cirurgia Refractiva

Newsletter