Oftalmologia

Conjuntivitis primaveral

Què és?

La conjuntivitis primaveral és una inflamació de la conjuntiva (una capa prima i transparent que cobreix la superfície de l'ull) produïda per una reacció al·lèrgica als al·lèrgens als quals el pacient té hipersensibilitat. Un gran percentatge d'aquests al·lèrgens són pòl·lens de les plantes que floreixen en primavera (la gramínia, l'olivera o el plàtan), d'on prové el nom del diagnòstic de la conjuntivitis primaveral.

Símptomes

El símptoma principal de la malaltia és la picor de tots dos ulls, que pot arribar a ser intensa en el període de més concentració de pòl·lens a l'ambient, la primavera. A més, cursa amb ulls vermells i llagrimeig i, fins i tot, pot arribar a fer que la llum molesti al pacient. Aquesta mena de conjuntivitis no afecta la còrnia i, per tant, en general no causa disminució de la visió. Força sovint el pacient que pateix una conjuntivitis primaveral està afectat també de rinitis, esternuts, picor i congestió nasal durant la primavera.

Causes

La causa són els pòl·lens al·lergènics als quals el pacient té hipersensibilitat.

Tipus

En realitat, la conjuntivitis primaveral és un tipus de conjuntivitis al·lèrgica. Un altre tipus de conjuntivitis al·lèrgica és la conjuntivitis perenne, que afecta el pacient tot l'any. Aquests pacients acostumen a ser al·lèrgics als àcars o als fongs de la humitat. Aquests al·lèrgens solen trobar-se a les catifes, la roba, la tapisseria de tela i els llibres i papers vells, entre molts altres llocs. Tot i que pot aparèixer tot l'any, és més comú en tardor o primavera, quan canvia el temps i traiem la roba desada per fer-la servir. Pacients que són al·lèrgics a altres tipus d'al·lèrgens, com pèl d'animals, també poden sofrir una conjuntivitis perenne si hi entren en contacte.

Prevenció

La prevenció de la conjuntivitis primaveral consisteix principalment a evitar el contacte amb els al·lèrgens a què el pacient és hipersensible. Si no és possible, ha d'intentar que els ulls no tinguin tant de contacte amb l'ambient amb l'ús d'ulleres protectores grans que cobreixin els laterals. És de gran importància consultar un especialista en al·lèrgies per tal de fer les proves d'al·lèrgia per poder identificar els pòl·lens causants de la malaltia. Un cop identificats, segons el criteri de l'especialista, es podria vacunar per dessensibilitzar el pacient d'aquests al·lèrgens i, així, prevenir, a llarg termini, la recidiva de la conjuntivitis primaveral.

Tractament

Quan un pacient pateix una conjuntivitis primaveral, el primer que ha de fer és rentar-se amb sèrum fisiològic fred. Si no n'hi ha de disponible en aquell moment, el més adient com a primer auxili és rentar-se els ulls amb aigua neta i freda per arrossegar el pol·len que hagi entrat als ulls i que s'hi hagi enganxat a la superfície. Posteriorment, cal visitar un oftalmòleg. El tractament consisteix en un col·liri d'antihistamínic per reduir la coïssor i la reacció al·lèrgica. Si s'escau, un col·liri de cortisona per reduir la inflamació és una opció per als casos més severs; tanmateix, ha de ser prescrit per un especialista perquè pot tenir efectes secundaris. Si l'al·lèrgia també ha causat rinitis o una reacció en altres òrgans, està indicat un antihistamínic via sistèmic.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Preguntes freqüents

  • La conjuntivitis primaveral no s'encomana. Tot i que els símptomes poden ser semblants als d'altres menes de conjuntivitis —com la vírica o bacteriana, que són conjuntivitis infeccioses i contagioses—, un pacient que pateix conjuntivitis primaveral no contagia una altra persona. Per això, quan un pacient té ull vermell i llagrimeig, és important que vagi a l'oftalmòleg per determinar-ne el diagnòstic i, a més de ser tractar, saber si el tipus de conjuntivitis que pateix és encomanadís o no.

  • Hi ha un factor genètic important en pacients amb al·lèrgies. Un alt percentatge de pacients amb conjuntivitis primaveral té algun familiar directe amb alguna mena de malaltia al·lèrgica, com l'asma, la pell atòpica, la rinitis al·lèrgica o la mateixa conjuntivitis al·lèrgica. Tal com hem esmentat, és molt recomanable que aquests pacients siguin visitats per un metge especialista en al·lèrgia per realitzar proves i identificar quin o quins al·lèrgens són els causants de l'al·lèrgia i, així, poder-los evitar.

Newsletter