Equip mèdic

Dr. Rubén Delgado Weingartshofer

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (2006-2012). Va realitzar la seva especialitat en Oftalmologia a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (2013-2017). Va obtenir la validació internacional després de superar el 2017 els exàmens de l’International Council of Ophthalmology i de l’European Board of Ophtalmology.

Ha desenvolupat la seva activitat professional com a oftalmòleg especialista en Còrnia i Superfície Ocular a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (2017-2023). Així mateix ha col·laborat amb l'Institut Oftalmològic Clinsafa-Admiravisión (2017-2020) i amb el Centri Oftalmològic Arumí (2020-2023) com a especialista en segment anterior i cirurgia de cataractes. Des de 2023 forma part de l'equip de còrnia, cataracta i cirurgia refractiva del Centre d'Oftalmologia Barraquer.

En l'àmbit de la docència ha col·laborat en la formació els metges interns residents en oftalmologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, així com amb seminaris i pràctiques d'estudiants de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Activitat professional

  • Oftalmòleg de l'àrea de Còrnia i superfície ocular al Centre d'Oftalmologia Barraquer.
  • Membre de l’European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS).
  • Membre de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR).
  • Membre de la Sociedad Española de Superficie y Cornea (SESOC)
  • Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia (SCOFT).

Publicacions destacades

  • Fracaso recurrente de la queratoplastia penetrante profunda: ¿rechazo, reactivación herpética o endoftalmitis? R. Delgado Weingartshofer, J. Díaz Cascajosa, M. Mas Castells, A. Bruix Tudó, Z. Del Campo Carrasco Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Annals d’Oftalmologia Volumen 24 ‐ Número 1 ‐ Enero ­ Marzo 2016.
  • Massive silicone oil migration into the subconjunctival space: a leakage mechanism dilemma. J. Tellez, J.I.Vela, S. Luna, R. Delgado. Case Rep Ophtalmology 2018;9:310-314.

Newsletter