Què és?

El queratocon és una malaltia progressiva de la còrnia, generalment bilateral, que causa aprimament i deformitat de la còrnia —la capa transparent més externa de l'ull— i que acaba produint una cicatriu i inestabilitat refractiva a causa de l'aparició d'un astigmatisme irregular alt —la còrnia es deforma com si fos un con— que arriba a afectar seriosament la visió.

Símptomes

Generalment apareix en l'adolescència, amb un augment ràpid de la miopia i l'astigmatisme i una disminució progressiva de la visió sense ulleres. En estadis inicials, el queratocon es presenta tan sols amb un augment de la visió borrosa o una disminució de l'agudesa visual, sense altres símptomes associats.

En aquests casos, el queratocon s'acostuma a diagnosticar en una revisió general, especialment en aquelles situacions en què hi ha un increment sobtat de la miopia o l'astigmatisme. Per diagnosticar-lo, cal fer un estudi amb una topografia corneal —per mitjà d'un aparell que mostra les elevacions a escala microscòpica de la còrnia, de la mateixa manera que en un mapa es mostren muntanyes i valls.

De vegades és el mateix òptic local qui detecta una diferència important de la graduació i deriva el pacient a l'especialista per a una anàlisi exhaustiva. Altres vegades es diagnostica quan un pacient amb queratocon hi acudeix perquè està interessat en una cirurgia refractiva per treure's les ulleres i aleshores, en fer la topografia, es detecta la malaltia. En aquests casos, la cirurgia refractiva corneal amb làser està totalment contraindicada.

Causes i factors de risc

El queratocon té un component genètic i una certa predisposició hereditària. Per això, és important que els familiars de primer grau —principalment germans i fills— acudeixin a fer-se una revisió ocular davant el diagnòstic inicial de queratocon. Aquesta malaltia està molt relacionada amb el fregament d'ulls, sigui de manera conscient o inconscient —per exemple, dormir bocaterrosa amb l'ull tancat sobre els artells dels dits. També està relacionada amb la presència d'al·lèrgies, principalment de tipus ocular, atès que la picor acostuma a induir al fregament d'ulls. Per això, és molt important demanar als pacients o als seus familiars si els primers es freguen els ulls i per què ho fan, iniciar tractament per a l'al·lèrgia ocular en cas que existeixi i cessar totalment qualsevol mena de fregament ocular, perquè això fa progressar la malaltia.

Tractament

Depenent de l'estadi en què es presenti la malaltia, l'edat del pacient i la presència o manca de progressió, el tractament serà diferent.

En la fase inicial, en què la deformitat de la còrnia és mínima o baixa, és indicat l'ús d'ulleres o lents de contacte per corregir la visió.

Si es constata una progressió de la malaltia, especialment en gent jove amb bona visió, es pot seguir un tractament amb llum ultraviolada i vitamina B12 en gotes (reticulació corneal o 'cross-linking'). Aquest tractament "endureix" la còrnia i impedeix que continuï deformant-se, n'atura la progressió i manté l'agudesa visual.

En estadis moderats, en què la visió és encara bona amb lents de contacte malgrat un astigmatisme moderat-alt, es poden col·locar els anomenats anells o segments intraestromals. Es tracta d'uns petits implants plàstics que s'insereixen dins de la còrnia i que actuen com costelles o pilars que tensen la còrnia i en regularitzen la forma, de manera que minva l'astigmatisme i millora la visió.

En casos avançats, amb deformitat elevada de la còrnia, presència de cicatrius o en els casos amb progressió de la malaltia, caldrà realitzar un trasplantament de còrnia, bé sigui parcial (queratoplàstia laminar anterior profunda) o bé complet (queratoplàstia penetrant).

Professionals que tracten aquesta especialitat

Preguntes freqüents

  • Així com el trasplantament de còrnia era l'única solució davant la presència d'un queratocon fins fa un parell de dècades, actualment hi ha diverses opcions per frenar, i fins i tot corregir, el queratocon sense arribar a necessitar un trasplantament de còrnia, especialment en casos incipients o moderats amb poc astigmatisme. Avui dia, el trasplantament de còrnia està únicament reservat per a casos molt avançats en què existeix una deformació evident i marcada de la còrnia. És important fer èmfasi en el fet que la cirurgia refractiva amb làser corneal està contraindicada en el queratocon.

  • En casos de queratocon lleu i estable, amb astigmatisme i miopia baixos, i sempre que l'ull ho permeti, es pot considerar l'implant d'una lent intraocular precristal·liniana (per darrere de l'iris i per davant del cristal·lí) per corregir la graduació. És important recordar que les còrnies amb queratocon són còrnies anòmales que poden respondre de manera imprevisible davant qualsevol maniobra quirúrgica que s'hi practiqui (per exemple, incisió o tall a la còrnia per introduir la lent a l'ull). En aquests ulls, la possibilitat que pugui quedar-hi una mica de graduació és més gran que en ulls normals.

Newsletter