Oftalmologia

Cirurgia de la cataracta (facoemulsificació)

En què consisteix el tractament?

La cirurgia de la cataracta consisteix a extreure el contingut del cristal·lí opacificat per mitjà d'ultrasons i reemplaçar-lo per una lent intraocular (LIO) personalitzada en cada cas.

Quan està indicat aquest tractament?

En les cataractes incipients es poden prendre mesures pal·liatives, com l'ús d'ulleres fosques per evitar l'enlluernament, o graduades si hi ha hagut un canvi en la refracció. Però el tractament definitiu de les cataractes continua sent el quirúrgic.

Les cataractes poden aparèixer a qualsevol edat, fins i tot poden ser congènites, tot i que generalment apareixen en l'edat senil. Així que el pacient comença a notar pèrdua d'agudesa visual i ja no es troba còmode, se li pot proposar de realitzar la cirurgia de cataractes.

Com es realitza?

Aquesta cirurgia es realitza al quiròfan, amb anestèsia local. Es practica una petita incisió a l'eix en què el pacient presenti més astigmatisme. A través d'aquesta petita incisió el cirurgià treballa a l'interior de l'ull.

Primer obre la càpsula anterior del cristal·lí i, per mitjà d'un instrument anomenat facoemulsificador —que és una petita sonda metàl·lica, que alhora rega amb líquid dins de l'ull—, procedeix a trencar el cristal·lí en fragments menuts.

Aquest facoemusificador fa servir energia ultrasònica que, a més a més, produeix calor, i va trencant el cristal·lí en petits bocins que es van aspirant.

Així es pot fer l'operació a través d'una incisió petita i, per tant, no cal practicar una incisió àmplia, tal com es feia abans, quan calia fer punts de sutura. La petita incisió no requerirà punts de sutura.

Un cop s'ha netejat tot el sac del cristal·lí i queda ben transparent, s'implanta una lent intraocular. Amb aquesta lent intraocular —la potència de la qual es calcula prèviament— ja podem corregir la visió del pacient.

Actualment estem col·locant les lents intraoculars plegables, les quals poden ser de diferents tipus:

  • LIO monofocals: Permeten una excel·lent qualitat de visió, però tan sols tenen un punt d'enfocament, i per això s'utilitzen en pacients als quals no els importi dur ulleres. Mirem de donar sempre la millor qualitat de visió de lluny, i els pacients han de portar ulleres per a l'ordinador i per veure-hi de prop.
  • LIO multifocals: Tenen tres focus; en general, estem fen servir les lents trifocals, que permeten al pacient de veure-hi bé de lluny i a mitjana i curta distància. En dividir la llum en tres focus, poden perdre una mica de qualitat de visió, tot i que els pacients amb prou feines ho noten. Se'ls ha d'advertir de la possibilitat que apareguin fenòmens nocturns, com la presència d'halos i enlluernaments, i també hi pot haver una petita pèrdua de sensibilitat al contrast. En general, els pacients que ja tenen una cataracta prèvia no acostumen a notar aquestes petites alteracions òptiques i solen estar-ne molt satisfets.
  • LIO de focus estès: Han aparegut en els darrers anys i permeten de veure-hi correctament tant en visió de lluny com a mitja distància. Caldrà una petita addició en ulleres per llegir lletres petites en visió de prop. Aquestes lentes de focus estès tenen l'avantatge que no presenten tants problemes nocturns com les trifocals.

La cirurgia de cataracta es practica, generalment, primer en un ull i, al cap d'alguns dies, en l'altre ull.

És una cirurgia indolora gràcies a l'anestèsia. Es tracta també d'una operació curta que dura aproximadament uns 10 o 15 minuts.

El pacient se'n va a casa immediatament després de la intervenció i l'endemà se li destapa l'ull i comença un tractament amb antibiòtics i antiinflamatoris que dura poques setmanes.

Resultats

En general, al cap de pocs dies ja es pot fer una vida normal, evitant traumatismes als ulls i el contacte amb l'aigua o substàncies que puguin provocar cap mena d'inflamació o irritació ocular.

El pronòstic de la cirurgia de cataractes és bo i la recuperació és ràpida, i els avenços constants en aquest procediment han fet que sigui una de les intervencions amb més èxit.

Professionals que realitzen aquest tractament

Preguntes freqüents

  • En un primer moment, quan la cataracta és poc densa, es nota un enterboliment de la visió. De la mateixa manera, la llum pot causar més enlluernament del que és habitual. A mesura que la cataracta es desenvolupa, la visió es fa més borrosa, fet que dificulta progressivament realitzar les activitats quotidianes.

  • Antigament es deixava madurar molt la cataracta, perquè s'operava d'una manera diferent: calia treure-la sencera i no s'hi col·locava cap lent intraocular. Actualment, atès que es fragmenta amb els ultrasons, és preferible que no estigui gaire dura. Evidentment, tampoc no s'han d'operar tots els pacients quan els comença la cataracta, però sí quan ja està en un grau 3, 4 o 5 sobre 10, per tal que no s'endureixi i evitar, així, complicacions. Expliquem als pacients que quan comencin a notar molèsties i la cataracta interfereixi en les seves tasques habituals, hauria d'operar-se.

  • El làser és una tecnologia que va sortir fa 5 o 7 anys i no hem vist que suposi cap benefici important. El làser l'única cosa que fa és tallar: fa les incisions de còrnia i talla el cristal·lí, però no hem detectat cap diferència significativa respecte a l'ús d'ultrasons. És possible que en el futur el desenvolupament d'altres làsers més ràpids permetin provocar que el cristal·lí no es talli, sinó que es dilueixi i es pugui aspirar sense necessitat d'ultrasons.

Newsletter