Oftalmologia

Queratitis per Acanthamoeba

Què és?

És una inflamació de la còrnia causada per l'Acanthamoeba, un protozou que es troba molt sovint al sòl, al terra i a l'aigua tant del mar com de l'aixeta i de la piscina. L'Acanthamoeba pot estar en dos estadis: en l'estadi de trofozoït i en l'estadi quístic, aquest darrer resistent a ambients extrems per garantir la seva supervivència.

Símptomes

Quan aquest germen infecta la còrnia, el pacient presenta ull vermell, disminució de la visió, intolerància a la llum, llagrimeig i, sobretot, dolor ocular.

En la fase inicial, l'epiteli corneal —que és la capa més superficial— s'infecta i apareixen lesions puntejades que formen traços lineals, que representen les cèl·lules epitelials envaïdes per aquest germen. A mesura que avança la malaltia, les capes més profundes, com l'estroma corneal, són envaïdes per l'Acanthamoeba i per les cèl·lules inflamatòries. Això es manifesta com a opacitat i pèrdua de transparència, comunament en forma d'anella.

Una de les manifestacions típiques d'aquesta infecció és la neuritis, la inflamació dels nervis corneals, que és la raó de l'intens dolor ocular. Aquests símptomes i manifestacions són molt semblants als de la queratitis produïda pel virus herpes simple, cosa que és molt important tenir en compte atès que el tractament és totalment diferent.

Causes i factors de risc

Tot i que l'Acanthamoeba es troba pràcticament a tot arreu i en tots els ambients, la queratitis per Acanthamoeba no és tan freqüent com es podria pensar. El factor de risc principal perquè la còrnia d'una persona se n'infecti és el fet de portar lents de contacte, especialment les toves.

Més del 90% dels pacients amb queratitis per aquest protozou són portadors de lents de contacte. La majoria no tenien una higiene de les lents de contacte apropiada o les duien posades en banyar-se en la piscina.

Prevenció

Les persones portadores de lents de contacte han de tenir una precaució especial per prevenir la infecció per Acanthamoeba. És fonamental portar una higiene correcta tant de les lents de contacte i de l'estoig com de les mans a l'hora de manipular-les.

El fet de deixar les lents de contacte a l'estoig durant diversos dies sense fer-les servir o sense canviar el líquid desinfectant és també un risc, perquè aquests protozous poden proliferar als estoigs.

El factor de risc més conegut en els portadors de lents de contacte és dur-les posades mentre tenen contacte amb l'aigua, sigui fent activitats a la piscina o al mar. Per aquesta raó, està terminantment prohibit fer servir lents de contacte en activitats aquàtiques.

Tractament

Com més aviat es comenci el tractament, més bon pronòstic té la malaltia. Ara bé, el tractament per a l'Acanthamoeba —que és tòpic i que consisteix en diversos tipus de medicaments en col·liri i pomada— pot tenir efectes adversos sobre l'ull. Per aquesta raó, abans de tractar una queratitis per Acanthamoeba s'han de descartar altres causes i arribar al diagnòstic amb la màxima certesa possible.

Malauradament, a hores d'ara no és fàcil d'identificar l'Acanthamoeba a la còrnia amb rapidesa. Es poden prendre mostres de la còrnia del pacient per identificar-la amb un cultiu especial o una tècnica de la biologia molecular anomenada reacció en cadena de la polimerasa, però aquestes proves estan disponibles en centres especialitzats i tenen un cost elevat.

També es poden identificar quists del protozou a la còrnia per mitjà d'una tomografia corneal, tot i que l'absència de les imatges dels quistos no en descarta la presència, i les imatges dels quists es poden confondre amb algunes cèl·lules inflamatòries. En molts casos, el diagnòstic s'ha de fer clínicament, ja que no es pot descartar ni diagnosticar objectivament aquesta malaltia.

Un dels dos col·liris antiacantamoèbics no està disponible a Espanya, per la qual cosa s'han de demanar a l'estranger amb l'autorització del Ministeri de Sanitat, mentre que l'altre no es comercialitza i s'ha de preparar especialment als centres amb mitjans per fer-ho. Cal afegir-hi també altres col·liris que tenen efectes adjuvants i que alleugen el dolor ocular com a part del tractament. Atesa l'alta resistència de l'estat quístic d'aquest protozou, el tractament per a la queratitis per Acanthamoeba ha de durar de 4 a 6 mesos pel cap baix.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Preguntes freqüents

Newsletter