Què és?

L'osteoma coroidal és un tumor benigne de la coroide (membrana vascular que entapissa l'interior del globus ocular) compost de teixit ossi. Té més incidència en el sexe femení, en races caucàsiques i en pacients joves i sans. Generalment és d'aparició unilateral i es localitza molt sovint a prop del nervi òptic (regió juxtapapil·lar).

Símptomes

En general té un creixement molt lent i allunyat de la màcula (part central de la retina) i, per tant, només mostra símptomes en les etapes més evolucionades.

Les manifestacions clíniques comprenen des de lleu visió borrosa fins a pèrdua severa de la visió, passant per presència de metamorfòpsia (visió distorsionada) i alteracions del camp visual.

Causes i factors de risc

Es tracta d'un tumor molt rar i, ara per ara, se'n desconeix la causa.

Prevenció

No es pot prevenir l'aparició d'un osteoma coroidal, però sí que es pot diagnosticar abans no se'n desenvolupi la complicació més temible i que més repercuteix en la visió final, que és la membrana neovascular coroidal.

Arribarem al diagnòstic de sospita fent una valoració del fons de l'ull, on observarem la presència d'una lesió sobreelevada de vores arrodonides i ben definides, de coloració groguenca i generalment amb acumulacions pigmentàries irregulars en superfície.

Per confirmar el diagnòstic ens valdrem d'una ecografia ocular en què detectarem una massa coroidal amb contingut càlcic (teixit ossi). Altres proves, com l'escàner cranial (TAC cranial) o la ressonància magnètica cranial (RMN cranial) mostraran igualment la presència d'una placa òssia a prop del nervi òptic.

La importància del diagnòstic rau no tant a diagnosticar la lesió "per se", sinó en el diagnòstic diferencial amb altres tumoracions malignes del globus ocular que puguin comprometre no tan sols la visió sinó també la supervivència dels pacients, com és el cas del melanoma coroidal maligne o les metàstasis coroidals. També convé distingir-lo d'altres malalties i tumors benignes potencialment greus per a la visió, com ara l'hemangioma coroidal, la coroidopatia central serosa, la coroïditis serpiginosa, etc.

Tractament

El pronòstic visual va lligat al creixement tumoral i al control de la neovascularització coroidal a la qual s'associa sovint. Per al primer no hi ha tractaments prou efectius per limitar el creixement de l'osteoma coroidal sense fer malbé els teixits que el circumden, tot i que molt sovint aquests tumors no mostren creixement o ho fan molt a poc a poc, fins i tot durant dècades. Per a les membranes neovasculars, el tractament d'elecció són les injeccions intravítries d'antiangiogènics, com en altres causes de neovascularització coroidal.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Preguntes freqüents

  • L'osteoma coroidal és un tumor benigne potencialment greu per a la visió, però no per a la supervivència. Per això és tan important el diagnòstic diferencial amb neoplàsies malignes que sí que poden comprometre greument la vida del pacient.

  • La resposta és que sí, tot i que fins a un 75% dels casos és unilateral. En casos de bilateralitat, la presència dels tumors és, generalment, asimètrica.

Newsletter