Oftalmologia

Implant d'iris artificial

Què és la cirurgia d'implant d'iris artificial?

L'iris és el color dels ulls i, alhora, un diafragma que té un orifici al centre anomenat pupil·la.

En aquells casos en què es perd completament o gairebé del tot aquest teixit iridià —sigui per causes traumàtiques, per cirurgies o per nombroses complicacions al segment anterior, o bé perquè hi hagi anirídia congènita— ens plantegem l'implant d'una pròtesi iridiana o iris artificial.

Són unes pròtesis circulars que es poden fer de manera cosmètica i que es poden obtenir del mateix color que l'altre ull. Les pròtesis s'implanten en la cambra anterior en el pla on habitualment hi ha l'iris. Es col·loquen o bé sobre restes de la càpsula o bé sobre restes d'una lent intraocular que hi pugui haver després d'altres cirurgies, amb la qual cosa de vegades no cal suturar-lo, però d'altres sí que se suturen a la paret escleròtica per mitjà d'unes sutures de materials no reabsorbibles.

Quan està indicada aquesta cirurgia?

En general els implants d'iris artificials s'acostumen a fer en casos en què hi hagi una gran desestructuració del segment anterior.

Moltes vegades s'associen a trasplantaments de còrnia, i d'altres, a alteracions secundàries a cirurgies de cataracta o a traumatismes, infeccions del segment anterior, etc.

Com es realitza?

El procediment es realitza sota anestèsia local o general, segons els casos. S'acostuma a practicar per una petita obertura d'uns 3,5-4 mm, ja que aquestes pròtesis poden ser plegables.

S'insereixen en un cartutx, es pleguen i s'introdueixen en la cambra anterior, es col·loquen en el sulcus i tot seguit es fixen amb sutures.

Una altra manera d'introduir els implants és quan es fa una queratoplàstia; aleshores s'insereixen a través de l'orifici de la trepanació i, així, és més fàcil implantar-los en la cambra anterior.

Resultats

Els resultats acostumen a ser bons i cosmèticament excel·lents. En el preoperatori prenem fotografies de l'ull contralateral (l'altre ull del pacient), i a més disposem d'una amplíssima gamma de colors.

Com que és una pròtesi intraocular, cal vigilar bé de col·locar-la en una situació que no irriti les delicades estructures intraoculars.

No ha de fregar el cos ciliar per no provocar una inflamació, ja que de vegades hi poden haver fenòmens inflamatoris postoperatoris o elevacions de la pressió intraocular amb glaucoma secundari.

Es tracta de casos complexos en què l'iris artificial acostuma a ser una maniobra més d'una cirurgia complexa. A causa d'això, són pacients que requereixen una vigilància estricta, i tots els paràmetres i condicions del segment anterior s'han de controlar en el postoperatori.

Professionals que realitzen aquest tractament

Newsletter