Oftalmologia

Tumors de l'iris i cos ciliar

Què són?

Es tracta de tumors que es donen a l'interior de l'ull, concretament en una capa anomenada úvea que comprèn l'iris, el cos ciliar i la coroide. L'iris és la zona que dona color als ulls i que actua com a diafragma, protegint-nos de la llum i ajudant el procés visual. El cos ciliar és una zona que es troba immediatament per darrere de l'iris i que té dues funcions molt importants: la primera és produir l'humor aquós, i la segona, controlar la funció del cristal·lí o, dit amb altres paraules, regular la capacitat que tenim d'acomodar la visió quan llegim.

Símptomes

Generalment es detecten per canvis en la coloració o la forma de l'iris, encara que segons cada tipus de tumor la varietat de símptomes i de signes és elevada. No és estrany que en alguns casos es trobin de manera casual en una consulta d'oftalmologia. Per aquest motiu, sempre és interessant acudir a la consulta regularment, sobretot davant de qualsevol dels signes esmentats.

Causes i factors de risc

Com en qualsevol tumoració, existeixen factors interns o inherents a l'individu, com els factors genètics, i també factors externs, com la radiació solar.

Tipus

Hi ha lesions que tenen com a origen el teixit propi, com ara el nevus, el melanoma, el liomiosarcoma, l'hemangioma, el rabdomiosarcoma, el neurofibroma, el xantogranuloma juvenil, els tumors de l'epiteli pigmentat i els xantomes. També podem trobar lesions que procedeixen d'altres teixits, en els quals s'ha originat el tumor de forma primària, com són les metàstasis, el limfoma, el medul·loepitelioma de cos ciliar i el pseudotumor inflamatori.

En qualsevol cas, i amb l'objectiu de facilitar-ne la comprensió, podem dir que, d'una banda, existeixen lesions benignes, en què no hi ha risc vital per a l'individu ni d'un deteriorament important del globus ocular, i, d'una altra banda, hi ha patologia maligna, amb capacitat d'afectar greument el globus ocular o fins i tot la vida del pacient que la pateix. Alguns cops desconeixem si la lesió és maligna o benigna fins a l'exèresi (extirpació) i l'anàlisi al departament d'anatomia patològica.

Prevenció

La prevenció es basa en dos blocs d'actuació. El primer és la protecció contra el sol, especialment a països o llocs amb alta radiació. El segon és un diagnòstic precoç per part d'un especialista amb l'objectiu de detectar les lesions a temps, poder-les tractar i evitar les complicacions que ens puguin arribar a ocasionar.

Tractament

Els tractaments van des de la simple observació fins a un abordatge quirúrgic en funció de la lesió. En alguns casos l'abordatge ha de ser multidisciplinari, especialment en els de metàstasi, en els quals l'origen del tumor és un altre teixit.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Preguntes freqüents

Newsletter