Oftalmologia

Implantació de dispositius de drenatge per al glaucoma

En què consisteix el tractament?

És un procediment quirúrgic per al tractament del glaucoma que consisteix a inserir un tub que connecti l'espai intraocular amb un dispositiu (valvulat o no) situat per sota de la conjuntiva per drenar l'humor aquós de l'ull.

Quan està indicat aquest tractament?

En general es fa servir en glaucomes en què han fracassat altres tipus de cirurgies filtrants, en aquelles menes de glaucoma en què el resultat és millor que el que s'obté amb altres tècniques quirúrgiques (com al glaucoma neovascular) o quan l'estat de la conjuntiva impedeix seguir altres tècniques quirúrgiques.

Com es realitza?

Es fa sota anestèsia local amb sedació perquè el pacient estigui totalment tranquil. La major part del dispositiu es col·loca a l'exterior de l'ull per sota de la conjuntiva.

Es col·loca un tub petit a la cambra anterior de l'ull. El líquid es drena a través del tub fins a la part posterior de l'implant, on s'acumula i es reabsorbeix.

Resultats

Els resultats dels dispositius de drenatge poden variar segons el tipus de glaucoma, l'edat del pacient, l'estat de la conjuntiva i el nombre de cirurgies prèvies. Habitualment controlen la pressió en la major part dels casos, tot i que amb el temps cal afegir-hi tractament tòpic per controlar-la.

Possibles riscs

És possible que la pressió sigui massa baixa. Això es coneix com a hipotonia. L'implant també pot interferir amb els músculs externs que mouen l'ull i provocar visió doble.

Si es produeix una cicatrització excessiva al voltant del dispositiu, es pot blocar la reabsorció de líquid i que torni a augmentar la pressió, fet que pot requerir tractament amb gotes hipertensores o a practicar noves cirurgies.

Altres complicacions poden incloure lesió de còrnia, que pot ser deguda al contacte mecànic entre el tub que hi ha a l'interior de l'ull i la part interior de la còrnia.

Professionals que realitzen aquest tractament

Preguntes freqüents

Newsletter