Oftalmologia

Iriditomia làser en glaucoma

En què consisteix el tractament?

Hi ha diverses menes de glaucoma, que en la major part dels casos són asimptomàtics. No és fins que s'està en fases avançades de la malaltia que la pèrdua de visió i camp visual perifèric és evident.

Una excepció a aquesta regla és el glaucoma d'angle tancat, en el qual es pot produir una elevació sobtada de la pressió intraocular acompanyada de visió borrosa, enrogiment ocular, dilatació pupil·lar, dolor ocular sever i, fins i tot, nàusees i vòmits.

Això és degut al fet que la sortida de l'humor aquós està compromesa perquè l'iris obstrueix l'angle camerular. És una emergència oftalmològica que s'ha de tractar ràpidament mitjançant un procediment denominat iridotomia perifèrica amb làser Nd:YAG.

Quan està indicat aquest tractament?

Mitjançant un examen oftalmològic complet i detallat, es poden identificar a temps les persones amb una predisposició anatòmica ocular que els pugui posar en risc de patir el que es coneix popularment com a "atac agut de glaucoma".

En aquests pacients es practica una iridotomia perifèrica amb làser Nd:YAG de manera preventiva per evitar així la possibilitat que pateixin aquesta descompensació aguda de la pressió intraocular en el futur.

Com es realitza?

El tractament consisteix a crear un petit orifici a la part perifèrica de l'iris aplicant-hi un làser Nd:YAG sense la necessitat d'incisions.

Per fer-ho, uns trenta minuts abans de la intervenció es contreu la pupil·la amb gotes oculars, fet que facilita l'efecte de làser al teixit iridià.

Tot seguit s'hi instil·len unes gotes anestèsiques i es col·loca una lent sobre l'ull per visualitzar més bé la zona de l'iris a tractar. El procediment no acostuma a causar gaires incomoditats i sol durar pocs minuts.

En acabar, es retira la lent i s'hi apliquen unes gotes antiinflamatòries i antihipertensives oculars i es dona l'alta després de comprovar que tot és correcte.

El tractament és ambulatori i no requereix cap preparació prèvia del pacient. És aconsellable anar-hi acompanyat, perquè es pot experimentar visió borrosa a causa de les gotes que s'instil·len per contreure la pupil·la i un enlluernament passatger per la llum del microscopi que es fa servir en aquest procediment.

Usualment es poden reprendre les activitats quotidianes l'endemà de la intervenció. Al cap d'alguns dies, durant els quals s'han d'instil·lar unes gotes antiinflamatòries i antihipertensives, es du a terme una revisió ocular per comprovar l'evolució del pacient i el resultat final.

Resultats

En el cas d'un atac agut de glaucoma, acostumen a observar-se molt aviat la disminució de la pressió intraocular i dels símptomes després del tractament.

Els pacients que se sotmeten a aquesta intervenció preventivament solen experimentar visió borrosa fotofòbia, que desapareixen en el decurs de pocs dies. Ocasionalment es descriu la visió de reflexos lluminosos, anomenats "disfotòpsies", que poden persistir durant un temps perllongat.

Possibles riscs

La iridotomia perifèrica amb làser Nd:YAG és un procediment no invasiu i molt segur. En alguns pacients la pressió intraocular s'eleva de manera transitòria, fet que sol passar durant les primeres hores després del tractament.

Així mateix, es pot observar una inflamació intraocular de caràcter lleu. Per contrarestar aquestes complicacions postoperatòries, s'han d'instil·lar unes gotes antiinflamatòries i antihipertensives oculars durant 5 o 7 dies.

Molt poc sovint es poden produir lleus hemorràgies intraoculars, que generalment es reabsorbeixen al cap de pocs dies sense deixar seqüeles de cap mena.

Professionals que realitzen aquest tractament

Preguntes freqüents

Newsletter