Oftalmologia

Sèrum autòleg i plasma risc en factors de creixement

En què consisteix el tractament?

El sèrum autòleg i el plasma ric en factors de creixement són col·liris hemoderivats que es preparen, en general, a partir de la sang del mateix pacient, per la qual cosa són autòlegs.

Tot i això, si al pacient no se li pot extreure sang —com en cas d'anèmia severa— o si té contraindicacions per fer servir la seva pròpia sang, s'utilitza la d'un familiar que sigui compatible. En aquest supòsit, el col·liri és al·logènic.

Quan està indicat aquest tractament?

Els col·liris hemoderivats contenen proteïnes, factors de creixement i la vitamina A, entre altres substàncies, que estan presents a la pel·lícula lacrimal i que són importants per a la regeneració i la proliferació de les cèl·lules epitelials tant de la còrnia com de la conjuntiva.

Aquestes qualitats converteixen aquests col·liris en idonis per al tractament de les patologies de la superfície ocular on les cèl·lules estan danyades.

L'ús d'aquests col·liris està indicat en la malaltia de l'ull sec —especialment en els casos severs per qualsevol causa—, úlceres corneals per manca de sensibilitat corneal, insuficiència de les cèl·lules mares del limbe —la regió a la vora de la còrnia—, defecte epitelial corneal persistent i en erosions epitelials corneals recurrents.

En la major part d'aquests casos, el tractament amb llàgrimes artificials comercialitzades no ha estat efectiu.

Com es realitza?

La preparació d'aquests col·liris s'ha de fer als centres preparats amb equips adequats i amb personal qualificat. Hi ha diverses menes de col·liris hemoderivats, segons la preparació.

Després d'extreure la sang del donant —ja sigui del mateix pacient o d'un donant compatible—, es procedeix a la centrifugació perquè els glòbuls vermells quedin a la porció inferior i se separin del sèrum de color groguenc a la part superior del tub d'assaig.

Si es fa servir tot aquest sèrum i es dilueix en diferents percentatges, com al 20% o al 50%, s'obtindrà el sèrum autòleg o heteròleg —depenent de qui sigui el donant.

Si es fa servir la fina capa del sèrum que està més tèrbola just per sobre de la porció dels glòbuls vermells, s'obté el plasma ric en plaquetes (PRP). Aquesta porció del sèrum conté més concentració de plaquetes, proteïnes, vitamina A i factors de creixement, essencials per a les cèl·lules epitelials. En altres paraules, es pot dir que el PRP és un sèrum autòleg/heteròleg concentrat.

Si amb el PRP es fa un procés d'eliminació de les cèl·lules plaquetàries, queda un sèrum concentrat que conté tan sols les substàncies desitjades sense cèl·lules, anomenat "plasma ric en factors de creixement (PRFC)".

Resultats

El tractament amb els col·liris hemoderivats acostuma a ser més o menys efectiu depenent de la severitat de la malaltia de cada pacient. L'eficàcia es pot detectar tant subjectivament —el pacient es troba millor, té menys molèsties i més bona visió— com objectivament —hi ha menys cèl·lules epitelials malmeses, l'úlcera és més petita i la còrnia està en més bones condicions.

Possibles riscs

Com que els col·liris provenen de la sang del mateix pacient o d'un familiar compatible, no produeixen refús. No s'ha publicat cap cas en què els ulls hagin empitjorat o hagi provocat cap reacció inflamatòria de rebuig amb els col·liris hemoderivats.

Els col·liris hemoderivats s'han de mantenir constantment en fred per conservar-ne les qualitats. Si es talla la cadena del fred, pot ser que l'eficàcia dels col·liris minvi. A més a més, cal mantenir-los emmagatzemats en un lloc net i tenir una certa higiene a l'hora d'instil·lar-los als ulls, perquè no té conservants i hi ha el risc que es contamini per gèrmens, tot i que aquest risc és baix.

Professionals que realitzen aquest tractament

Preguntes freqüents

Newsletter