Notícies

Cataracta i glaucoma. Noves técniques mínimament invasives

11/12/2018

Cataracta i glaucoma són dues patologies oculars de diferent etiologia però que moltes vegades poden presentar-se conjuntament, sobretot a partir de la sisena dècada de la vida. Menció especial serien les alteracions oculars congènites i també els glaucomes secundaris, als  quals poden associar-se les dues patologies sense un rang d'edat predeterminat.

La importància de l'associació no només està en el diagnòstic, sinó també en com plantegem l'abordatge, aïllat o bé mitjançant tècniques combinades, a més de quin seria l'ordre cronològic. Sempre el control evolutiu del glaucoma haurà de ser el punt principal, atenent al potencial de limitació visual en cas de no ser tractat a temps. En altres ocasions però, és la cataracta la que pot desencadenar un desajust en el control de la pressió intraocular, i de no procedir-ne a l'extracció abans d'ocasionar un tancament angular irreversible, podria precipitar un glaucoma per tancament angular.

Noves tècniques mínimament invasives

En l'última dècada s'han desenvolupat mètodes quirúrgics de control de la hipertensió ocular i del glaucoma, buscant que l'abordatge sigui mínimament invasiu, d'aquí el nom anglosaxó MIGS (minimally invasive glaucoma surgery) i la majoria poden combinar-se amb una cirurgia de cataracta. El terme MIGS requereix complir cinc qualitats, segons la primera definició:

  1. Un abordatge ab interno [des de l'interior] que preservi la conjuntiva, (encara que últimament es contempla abordatges ab externo [des de l'exterior], ampliant la nomenclatura a MIGS plus).
  2. Que sigui mínimament traumàtic per al teixit diana.
  3. Eficàcia contrastada pel que fa a disminució de la PIO que justifica l'enfocament.
  4. Acompanyat d'un alt perfil de seguretat que eviti complicacions majors en comparació amb altres cirurgies de glaucoma.
  5. Una recuperació ràpida amb un impacte mínim en la qualitat del pacient de vida.

Així mateix, pot tractar-se de tècniques que actuïn en diferents vies com la subconjuntival o bé trabèculo-canalicular. Actualment els MIGS disponibles al nostre país són:

  • Via trabèculo-canalicular: Glaukos®, Kahook®, Canaloplastia, Excimer Laser Trabeculotomy (ELT) ®.
  • Via subconjuntival: Xen®, Inn Focus®
  • Vies que disminueixin la producció d'humor aquós: Làser de micropulso, o bé ultrasons.

Els criteris per aplicar una tècnica o bé una altra depenen bàsicament de l'estat evolutiu del glaucoma, de característiques oculars com l'estat de la conjuntiva i de la còrnia, així com el grau d'amplitud angular.

Poder abordar dues patologies freqüentment associades com la cataracta i el glaucoma a un mateix temps quirúrgic, suposa un gran avantatge per al control evolutiu de la malaltia glaucomatosa; com ho és el poder millorar l'agudesa visual en realitzar simultàniament l'extracció de la cataracta, dins d'un marge d'eficàcia contrastada i minimitzant la recuperació postoperatòria, el que deriva en una millora en la qualitat de vida del pacient.

El departament de glaucoma del COB disposa d'experiència en l'aplicació de les tècniques MiGs, per poder ser utilitzar-les sempre que les indicacions s'ajustin al perfil de cada patologia a tractar.

Dra María Isabel Canut 

Newsletter