Accidents oculars domèstics

22/06/2021

Els ulls són una de les parts del nostre cos més sensible i a la vegada més exposada. En el nostre dia a dia es donen situacions en què hauríem de posar especial atenció a la seva protecció. Accions tan habituals com cuinar, cuidar del jardí, manipular objectes o realitzar activitats de bricolatge porten intrínsecs certs perills que poden afectar els nostres ulls.

La prevenció és el millor tractament per a evitar lesions o patologies oculars. Des del Centre d’Oftalmologia Barraquer recomanem una sèrie d’actuacions per a minimitzar el risc de patir accidents oculars domèstics i també facilitem les pautes a seguir en cas de que aquests succeeixin.

Augmentar les mesures de prevenció

És primordial posar especial atenció en desenvolupar les nostres activitats en espais nets i organitzats, lliures d’elements que puguin augmentar les possibilitats de tenir un accident. A més, l’ús d’elements com ulleres, pantalles protectores o tapes que ens protegeixin de esquitxades, fonts de calor o projectes també juguen un paper important per a reduir de manera significativa les possibilitats de patir un accident ocular.

Especial atenció amb els menors

Degut a la seva curiositat natural i la falta d’un domini total del seu cos fan que els nens tinguin majors possibilitats de patir un accident. Per això és clau garantir que els espais en els que desenvolupen les seves activitats són segurs. També es recomanable dotar-los d’elements de protecció que mitiguin els efectes d’un possible accident i assegurar-nos de que segueixin les instruccions d’ús en els casos en els que manipulin objectes o substàncies delicades.

Ús d’ulleres protectores o de sol

L’ús d’ulleres protectores pot evitar danys oculars, en especial en aquelles situacions en les que es desprenen partícules petites que poden introduir-se dins del sulls, com activitats de jardineria o bricolatge. També són molt útils per a impedir que els ulls estiguin exposats a fonts de calor o objectes que poden impactar directament al rostre. Per la seva banda, les ulleres de sol són un element essencial per a protegir els ulls en èpoques en què la radiació ultravioleta és més intensa, especialment en espais exteriors.

Crema solar

L’ús de crema solar per a protegir la nostra pell en èpoques del any en què les radiacions solars són més intenses ha de ser habitual. Però molt sovint ens oblidem de la importància d’aplicar aquest producte en la zona més propera als ulls, com són les parpelles o les temples. Els especialistes recomanen l’ús de cremes específiques per a aquesta zona del rostre, ja que una bona protecció d’aquestes ens ajuda a prevenir certes patologies oculars, com, per exemple, càncer de parpelles o blefaritis.

Llàgrimes artificials

Les llàgrimes artificials són el millor aliat per a la salut ocular de les persones que per la seva feina o estil de vida passen moltes hores davant de dispositius electrònics. La seva aplicació ens permet mantenir els nostres ulls ben hidratats i evitar l’aparició de l’ull sec o altres patologies relacionades amb la sequedat ocular.

 

Com actuar davant d’una lesió ocular?

Hem parlat de les actuacions per a evitar un accident que afecti als nostres ulls, però com hem d’actuar si aquest succeeix? Les mesures a prendre deuen ser diferents segons el tipus de lesió provocada.

Cremades

L’esquitxada de l’oli calent mentre cuinem o el contacte amb vapors de substàncies químiques quan manipulem productes de neteja poden causar-nos cremades, tant en la part exterior com en els teixits interiors del globus ocular. En aquest tipus d’accidents el primer que s’ha de realitzar és un rentat dels ulls amb aigua o sèrum per a intentar eliminar la substància i disminuir les possibilitats de que aquesta provoqui una lesió de major envergadura. Posteriorment, és necessari acudi a un especialista per a descartar lesions oculars.

Cossos estranys i esgarrapades

En activitats de jardineria o bricolatge els accidents oculars més comuns es presenten en forma d’esgarrapada o cossos estranys dins de la parpella. En cas de que ens hagi entrat algun element dins de l’ull i no el puguem extreure de manera senzilla es recomana anar tan aviat com sigui possible a un especialista per a que pugui extreure’l sense danyar cap estructura ocular. De la mateixa manera, si hem patit una esgarrapada en la superfície de l’ull és molt important acudir a un especialista per a comprovar quina lesió ha provocat i quin és el millor tractament.

Traumatismes i perforacions

En ocasions la manipulació d’objectes, una caiguda fortuïta o la pràctica esportiva provoquen cops que poden derivar en lesions importants en els nostres ulls. Alguns traumatismes resulten en talls o perforacions. En aquestes situacions es recomana pressionar la ferida per a frenar l’hemorràgia fins que sigui possible acudir a urgències i ser atès per un especialista, qui avaluarà possibles danys majors.

Newsletter