Notícies

L’experiència és un grau: estudis retrospectius al Centre d’Oftalmologia Barraquer

Estudis retrospectius

27/04/2023

Els estudis retrospectius són investigacions que avaluen situacions de la pràctica clínica habitual amb l’objectiu de millorar el maneig clínic dels pacients. En medicina, sempre ens hem de preguntar si es pot millorar el tractament dels pacients, encara que hagi estat prèviament analitzat i protocol·litzat. Comprovar hipòtesis sobre associacions entre un esdeveniment clínic i l’exposició a un tractament o condició del pacient ajudarà a determinar la millor opció terapèutica en cada cas.

Metodològicament parlant, els estudis retrospectius estableixen una primera evidència de relació causa-efecte, comparant casos i controls.U n exemple d’aquest tipus d’estudis, en l’àmbit de l’oftalmologia, podria ser la identificació de reaccions adverses d’incidència baixa o molt baixa amb l’ús d’injeccions intravítries, per tractar la malaltia macular associada a l’edat. Aquesta mena d’esdeveniments són difícils de detectar als assaigs clínics de precomercialització, ja que el nombre de pacients és relativament reduït, per qüestions ètiques.

La qualitat dels estudis retrospectius depèn de: una pregunta de recerca clara; una selecció controlada de la mostra (considerant totes les característiques rellevants per obtenir resultats fiables); una recol·lecció de les dades consistent i precisa (revisió exhaustiva de les històries clíniques); una anàlisi adequada i, finalment, una comunicació clara i precisa dels resultats a la comunitat científica.

Al Centre d’Oftalmologia Barraquer, posem especial cura en la qualitat dels estudis retrospectius que realitzem. Treballem amb rigor, determinant les possibles limitacions. És un treball que requereix dedicació específica i col·laboració entre els oftalmòlegs i el Departament de Recerca. La nostra vocació i experiència ens impulsa a investigar per proporcionar la millor assistència possible als nostres pacients.

Eva Calpe, coordinadora de Recerca Clínica del Centre d’Oftalmologia Barraquer

Newsletter