04/01/2021

“La paquimetria és una exploració senzilla, ràpida i indolora utilitzada per a mesurar el gruix de la còrnia”

La paquimetria té diferents aplicacions en la clínica diària, tals com l’exploració complementària en el glaucoma, o per a decidir una possible cirurgia refractiva o inclús per al diagnòstic de certes malalties corneals.

En l’àmbit del glaucoma, hem de saber que el gruix corneal està relacionat amb la mesura de la pressió intraocular, de manera que gruixos corneals que estiguin per damunt o per sota de la mitjana poden donar lectures esbiaixades en els dispositius del mesurament de la pressió que hauran de ser corregides.

En quan a la cirurgia refractiva, la paquimetria és una de les exploracions més importants per a decidir si una persona pot operar-se amb làser per al tractament de la seva miopia, hipermetropia o astigmatisme, ja que en la cirurgia es modificarà la forma de la còrnia extraient certa quantitat de teixit que afectarà directament al gruix corneal. Per tant, la còrnia ha de ser suficientment gruixuda per a corregir un determinat nombre de diòptries.

També és una eina diagnòstica per a certes patologies en les que es produeix un aprimament corneal com en el cas del queratocon, o bé en els que es produeix un engruiximent com és el cas de l’edema corneal.

Doctor Andrés Picó, oftalmòleg del Centre d’Oftalmologia Barraquer

Newsletter