Què és la cirurgia refractiva corneal amb làser?

Parlem de cirurgia refractiva corneal amb làser per referir-nos al conjunt de tècniques quirúrgiques que fan servir el làser per modificar la curvatura de la còrnia i corregir els defectes refractius de l'ull (miopia, hipermetropia i astigmatisme) i així eliminar, o si més no reduir, la dependència de les ulleres i/o lents de contacte.

La cirurgia refractiva amb làser, per la seva fiabilitat i seguretat, és el mètode més emprat per a la correcció dels defectes refractius lleus i moderats.

Defectes refractius

 • Astigmatisme

L'astigmatisme es caracteritza perquè l'ull no és capaç de formar una imatge nítida a partir d'un objecte a causa que la potència del sistema òptic varia entre els meridians de major i menor potència.

 • Hipermetropia

En la hipermetropia els objectes llunyans són enfocats per darrere de la retina, fet que causa que els objectes pròxims es vegin borrosos.

 • Miopia

La miopia és una alteració de la refracció en la qual els objectes llunyans s'enfoquen per davant de la retina i no per sobre, fet que produeix una visió llunyana borrosa.

Em puc operar?

En una primera visita, l'oftalmòleg avaluarà la vostra graduació actual i l'estat de salut ocular i realitzarà un examen ocular complet. Depenent dels resultats, es determinarà el tipus d'intervenció més aconsellable en cada cas. 

Barraquer disposa de sales d'operacions i sales làser equipades amb l'última tecnologia, així com d'un Servei d'Urgències 24 h.

Par poder-vos operar, heu de complir els següents requisits:

 • Ser més gran de 18 anys
 • No estar embarassada
 • No estar en període de lactància
 • Tenir una graduació estable
 • No patir malalties oculars que contraindiquin la intervenció
 • No prendre medicaments que interfereixin en una cicatrització correcta
 • No haver-hi contraindicacions després de fer els exàmens preoperatoris

Tècniques quirúrgiques (PRK, LASIK, SMILE)

PRK (Photorefractive Keratectomy)

 • El làser es pot aplicar directament a l'epiteli corneal. Respecta en gran manera l'arquitectura i la fisiologia de la còrnia perquè actua de forma superficial.
 • És un procediment ràpid que es realitza en un sol temps.
 • Produeix dolor durant alguns dies i la recuperació visual és lenta.
 • Està indicada en pacients amb còrnies primes i també en aquells que per la seva professió o per aficions puguin rebre impactes a l'ull.

LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis)

 • Per evitar la ferida a l'epiteli, s'aixeca una capa prima (flap), s'aplica el làser a l'interior (capa coneguda com a estroma corneal) i es recol·loca la capa un altre cop.
 • L'endemà les molèsties són mínimes i la visió és força bona.
 • El tractament es fa en dos temps, amb un interval de pocs minuts, i acaba causant un efecte més profund a la còrnia que pot afectar l'arquitectura i els nervis corneals.

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction)

 • Es modifica la curvatura corneal tallant una làmina interna que s'extreu per mitjà d'una incisió molt petita.
 • Es manté l'epiteli, per la qual cosa el dolor postoperatori és gairebé inexistent.
 • Es mantenen les capes superficials intactes i els nervis corneals són afectats en menor grau; el risc d'èctasi i de sequedat és menor.
 • Es realitza en un sol temps.
 • És la més cirurgià-depenent, i la visió es pot recuperar una mica més a poc a poc que en el cas del LASIK.

És important concloure que no hi ha tècniques millors ni pitjors en aquest camp, perquè el més important és concretar quina és la que encaixa més bé en cada pacient. Un diagnòstic adequat és clau.

Aspectes pràctics del procediment

El preoperatori

 • En una primera visita, s'avalua la graduació actual i l'estat de salut ocular i es fa un examen per determinar els paràmetres principals de la còrnia.
 • Depenent dels resultats, es decidirà el tipus d'intervenció més aconsellable per a cada cas: cirurgia superficial amb làser (PRK), cirurgia amb làser d'extracció de lenticle per mitjà d'una petita incisió (SMILE) i cirurgia intraestromàtica amb làser (LASIK).
 • Caldrà suspendre l'ús de lents de contacte pel cap baix 15 dies abans de la intervenció.
 • El dia anterior a la intervenció, es farà un seguit de proves complementàries per confirmar les dades prèvies i determinar els paràmetres idonis del tractament.

L'operació

 • La cirurgia és ambulatòria, tot i que caldrà romandre algunes hores a la clínica.
 • S'apliquen unes gotes d'anestèsia tòpica abans de la intervenció.

Professionals que realitzen aquest tractament

Preguntes freqüents

 • La cirurgia refractiva làser es practica generalment a partir dels divuit anys a causa d'un seguit de factors, entre els quals hi ha els següents.

  La cirurgia necessita un mínim de col·laboració per part del pacient per evitar complicacions intraoperatòries. És una cirurgia que normalment es fa amb anestèsia local, mentre que en un nen caldria fer-ho amb anestèsia general.

  Els defectes refractius, com la miopia, han de ser estables per realitzar la cirurgia. Recordem que l'operació corregeix la miopia, però no n'atura l'evolució, i per tant cal que no hagi augmentat en un període de dos anys, pel cap baix. Això succeeix, en la majoria dels casos, a partir dels divuit anys. Altrament, la miopia podria continuar progressant i, per tant, el nen hauria de tornar a necessitar ulleres.

  Per tot plegat, en general es recomana corregir la miopia i/o hipermetropia amb ulleres o lents de contacte fins que el defecte sigui estable. En algun cas molt seleccionat en què l'infant tingui una diferència de graduació important entre un ull i l'altre, i en què per diferents circumstàncies no es pot seguir un tractament conservador per evitar l'ambliopatia o ull gandul, s'ha intentat el tractament quirúrgic amb un resultat variable.

Newsletter