Què és la miopia?

La miopia és una alteració de la refracció en què els objectes llunyans, en comptes d'enfocar-se sobre la retina, ho fan per davant. Això provoca que la visió dels objectes sigui borrosa. Acostuma a iniciar-se en la infantesa i evoluciona fins a l'edat adulta.

Es produeix perquè l'ull és massa allargassat o perquè la còrnia té més curvatura del que és normal o perquè el cristal·lí és massa potent.

L'OMS preveu que el 2050 el 50% de la població mundial tindrà miopia.

Qui té més risc de patir-ne?

Hi ha diversos factors causants d'aquesta alteració, entre els quals, els següents:

 • Causes genètiques
  La miopia es transmet freqüentment de pares a fills; es tracta d'un gen dominant.
 • Causes patològiques 
  Algunes malalties poden causar miopia de manera temporal o permanent.
 • Causes ambientals
  Algunes persones experimenten problemes de visió tan sols en circumstàncies puntuals, com ara amb baixa il·luminació ambiental o en determinades professions en què es treballa a una distància curta dels objectes, com passa quan es fa servir microscopi.

Quan cal anar a l'oftalmòleg?

Els símptomes de la miopia poden incloure mal de cap, cansament visual, forçament de la vista per veure-hi bé i problemes per enfocar objectes llunyans.

Comença durant la infantesa i acostuma a progressar en l'edat adulta.

En els infants cal estar amatents a determinats símptomes perquè la miopia tendeix a manifestar-se en edat escolar:

 • Dificultat per veure bé la pissarra
 • Sostenir llibres molt a prop en llegir
 • Seure molt a prop del televisor
 • Rendiment escolar baix

Tractaments de la miopia

El tractament de la miopia s'ha d'individualitzar en cada cas i, tot i que no es pot curar, es pot corregir mitjançant:

 • Correcció amb ulleres i/o lents de contacte
  És la forma més simple de corregir la miopia.
 • Cirurgia refractiva làser
  Les tècniques LASIK, PRK i SMILE són les més utilitzades en l'operació de miopia per la seva seguretat i eficàcia provades.
 • Lents intraoculars
  En casos seleccionats existeixen altres tècniques quirúrgiques, com ara l'implant de lents intraoculars fàquiques (sense extreure el cristal·lí) o l'extracció del cristal·lí per implantar-hi una lent intraocular.

La cirurgia refractiva làser és la tècnica més utilitzada per corregir la miopia.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Preguntes freqüents

 • En la miopia hi ha un desajustament entre el sistema òptic de l'ull i la seva longitud. Es pot produir perquè la còrnia o el cristal·lí tenen massa potència diòptrica o perquè l'ull és massa llarg, i d'aquí que la miopia creixi quan l'ull augmenta de mida amb el creixement. Aquests canvis també poden estar condicionats, entre altres causes, per factors genètics o hereditaris.

 • Hem de sospitar miopia en un nen quan no vegi bé la pissara o la televisió, quan s'acosti massa per veure els objectes o quan acluqui els ulls per mirar de lluny.

Newsletter