Notícies

Nou tractament per a la DMAE humida i l'edema macular diabètic

Vabysmo

06/10/2023

La degeneració macular associada a l'edat (DMAE) és una malaltia degenerativa de la màcula que provoca una disminució progressiva de la visió central. La DMAE de tipus humida ha de ser tractada amb injeccions intravítries de fàrmacs antiangiogènics, que aconsegueixen alentir o fins i tot aturar la progressió de la malaltia en un gran nombre de pacients. Aquestes injeccions també són útils en el tractament de l'edema macular diabètic, actuant localment sobre la màcula reduint la seva inflamació i l'extravasació de fluid.

A Barraquer hem començat a subministrar en les últimes setmanes un medicament de nova generació per a tractar pacients que presenten una d'aquestes dues patologies. Es tracta d'un fàrmac de recent aparició que s'ha comercialitzat amb el nom Vabysmo®, el principi actiu del qual és faricimab, un anticòs monoclonal.

A diferència dels fàrmacs que utilitzàvem anteriorment, aquest medicament té un doble mecanisme d'acció, millorant l'eficàcia del tractament en pacients que pateixen edema macular diabètic o DMAE humida.

Els seus beneficis més destacats respecte als anteriors fàrmacs es poden resumir en dos conceptes: potència i durada. En primer lloc, el principal benefici és la seva major capacitat d'assecat que permet disminuir l'edema macular diabètic de manera molt més eficaç, ocorrent el mateix en els casos de DMAE humida.

En segon lloc, aquest fàrmac presenta una durada major. Necessitem menys injeccions per a controlar el quadre, amb la mateixa eficàcia. Realitzant un menor nombre d'injeccions obtenim un millor control de la malaltia i un major compliment per part del pacient.

Dr. Santiago Abengoechea, oftalmòleg del Centre d'Oftalmologia Barraquer

Newsletter