05/04/2024

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE) és una malaltia que afecta persones més grans de 50 anys i provoca una pèrdua de l’agudesa visual a causa de la presència d’unes lesions en una àrea de la retina anomenada màcula. Aquesta àrea és la responsable de la visió central, necessària a les activitats de la vida quotidiana com llegir, conduir o veure la televisió.

La DMAE és la causa més freqüent de disminució severa de la visió al món occidental. A Espanya, el percentatge de persones més grans de 85 anys afectades és del 13 %. Segons les estimacions d’alguns estudis, la prevalença de persones amb DMAE oscil·la des d’un 1 % entre els 65 i els 74 anys i el 5 % entre els 65 i els 74 anys. Tenint en compte que l’esperança de vida augmenta, s’estima que els propers 20 anys la prevalença de la DMAE es pot arribar a duplicar.

Pel que fa al tractament, en uns mesos disposarem injeccions intravítries per a l’abordatge de determinats tipus de DMAE atròfica. Aconsegueixen alentir el creixe­ment de les zones d’atròfia al llarg del temps.

Pel que fa al tractament de la DMAE neovascular, el principal escull que ens trobem és l’elevat nombre d’injeccions intravítries que necessitem per controlar el quadre i evitar la pèrdua progressiva d’agudesa visual per part del pacient. Actualment disposem d’injeccions de nova generació: faricimab (Vabysmo®) i brolucizumab (Beovu®). Aquestes aconsegueixen un millor control de la malaltia amb un nombre menor d’injeccions, espe­cialment útil en aquesta malaltia, ja que es tracta d’un quadre crònic.

Dr. Santiago Abengoechea, oftalmòleg del Centre d’Oftalmologia Barraquer

Newsletter