Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

29/06/2017

El Prof. Rafael I. Barraquer ha publicat recentment una validació del Sistema de Qualificació Cataracta Nuclear BCN10, que es va desenvolupar a la nostra clínica.

El sistema de classificació BCN10 es proporciona com una taula plastificada mida A4 amb fotografies d'alta resolució. Es pretén que sigui un sistema de guia quirúrgica per predir la duresa del cristal·lí abans de la cirurgia de cataractes. Podeu descarregar una còpia gratuïta aquí (BCN10 Classificació de les cataratas.pdf).

La validació científica de BCN10 s'ha publicat a la revista Ophthalmic Research i es pot descarregar gratuïtament.

El sistema de classificació va mostrar una repetibilitat, que no es va veure afectada per la gravetat de la cataracta. També vam avaluar la fiabilitat o precisió del sistema de classificació, que és la precisió de tots els observadors en donar el mateix valor al mateix objecte d'avaluació.

BCN10 pot ser especialment útil en els països en vies de desenvolupament, a causa de la seva falta d'accés a costosos sistemes de classificació basats en imatges. Aquests països també tenen una prevalença de cataractes de grau superior, que els sistemes de classificació basats en imatges no poden avaluar correctament.

Newsletter