29/08/2022

La sensibilitat al contrast és la capacitat que té el nostre sistema visual per diferenciar un objecte del fons en el que es troba. La mesura de la sensibilitat al contrast (SC) determina el nivell de contrast més baix que pot ser detectat pel pacient per a una mesura determinada d’estímul.

Una persona podria tenir bona agudesa visual i en canvi tenir pèrdua de sensibilitat al contrast. Aquesta pèrdua ens donaria informació sobre possibles malalties que la provoquen com el glaucoma, maculopaties o cataractes, que podrien passar desapercebudes al test de visió habitual.

El test emprat per aquest mesurament és el CSV-1000 que fa servir 4 patrons en forma de cercles amb ratlles clares i fosques de diferents gruixos. Es realitzarà a dos metres i mig de distància i de forma monocular amb la correcció de lluny. Per a cada patró apareixen 2 fileres de 8 cercles on el pacient intentarà distingir si aquest patró de ratlles es reprodueix al cercle superior o a l’inferior. Cada cercle es de major dificultat (menor contrast) que l’anterior. La prova es repeteix per als 4 patrons. De les respostes encertades o errònies s’obtindrà el valor de la sensibilitat al contrast i d’ella la seva qualitat visual.

Podcast relacionat

Diabetis i salut ocular #2

25/02/2022

Les persones diabètiques estan predisposades a patir complicacions en la seva salut ocular com la retinopatia diabètica o l'edema macular. Aquestes afeccions poden no presentar símptomes inicialment i causar danys irreversibles, però es poden prevenir amb les revisions oftalmològiques.

Newsletter