Què és?

L'hemangioma és una tumoració intraocular benigna que consisteix en el creixement d'espais vasculars en la capa posterior de l'ull que conté més densitat de vasos sanguinis (úvea posterior o coroide), situada entre l'escleròtica (part blanca de l'ull) i la retina.

Símptomes

L'hemangioma acostuma a localitzar-se a prop del nervi òptic o de la part central de la retina. Quan la lesió està activa perd líquid, que s'acumula progressivament per sota de la retina. Això dona lloc a una disminució i/o distorsió de la visió.

Mètodes diagnòstics

L'exploració clínica permet diagnosticar la majoria dels casos, però sol ser molt útil fer proves complentàries per obtenir dades morfomètriques (morfologia, extensió i altres mesures) de la lesió. L'ecografia ocular i l'angiografia amb verd d'indocianina acostumen a ser necessàries per confirmar el diagnòstic i per planificar correctament el tractament.

Tipus

L'hemangioma de coroide pot ser localitzat o circumscrit (que és el més habitual) o bé difús. La forma difusa és més greu i se sol associar a una síndrome general anomenada de Sturge-Weber, en la qual també apareixen típicament hemangiomes a la cara (taques de vi de Porto) i, ocasionalment, problemes neurològics.

Tractaments

El tractament depèn de la mida i de les complicacions associades a l'hemangioma. El tractament més emprat és la teràpia fotodinàmica, que consisteix a aplicar un làser sobre la lesió després d'injectar un fàrmac endovenós. És un tractament molt efectiu per a la major part dels casos simptomàtics. Quan la lesió és d'una mida més grossa, o bé si s'acumula molt de fluid per sota de la retina, s'utilitza la braquiteràpia epiesclerar o bé diferents formes de radioteràpia externa.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Preguntes freqüents

Newsletter