Oftalmologia

Hemangioma de coroide

Què és?

L'hemangioma és una tumoració intraocular benigna que consisteix en el creixement d'espais vasculars en la capa posterior de l'ull que conté més densitat de vasos sanguinis (úvea posterior o coroide), situada entre l'escleròtica (part blanca de l'ull) i la retina.

Símptomes

L'hemangioma acostuma a localitzar-se a prop del nervi òptic o de la part central de la retina. Quan la lesió està activa perd líquid, que s'acumula progressivament per sota de la retina. Això dona lloc a una disminució i/o distorsió de la visió.

Mètodes diagnòstics

L'exploració clínica permet diagnosticar la majoria dels casos, però sol ser molt útil fer proves complentàries per obtenir dades morfomètriques (morfologia, extensió i altres mesures) de la lesió. L'ecografia ocular i l'angiografia amb verd d'indocianina acostumen a ser necessàries per confirmar el diagnòstic i per planificar correctament el tractament.

Tipus

L'hemangioma de coroide pot ser localitzat o circumscrit (que és el més habitual) o bé difús. La forma difusa és més greu i se sol associar a una síndrome general anomenada de Sturge-Weber, en la qual també apareixen típicament hemangiomes a la cara (taques de vi de Porto) i, ocasionalment, problemes neurològics.

Tractaments

El tractament depèn de la mida i de les complicacions associades a l'hemangioma. El tractament més emprat és la teràpia fotodinàmica, que consisteix a aplicar un làser sobre la lesió després d'injectar un fàrmac endovenós. És un tractament molt efectiu per a la major part dels casos simptomàtics. Quan la lesió és d'una mida més grossa, o bé si s'acumula molt de fluid per sota de la retina, s'utilitza la braquiteràpia epiesclerar o bé diferents formes de radioteràpia externa.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Preguntes freqüents

Newsletter