Oftalmologia

Membrana epiretinal

Què és?

Les membranes epiretinals són una mena de membranes causades pel creixement de teixit cicatricial damunt la superfície de la màcula. La màcula és una petita àrea situada al centre de la retina que ens permet de veure els detalls fins de manera clara. Quan aquesta membra es contreu, distorsiona el teixit retinal i forma plecs o arrugues a la superfície de la màcula que n'alteren la funcionalitat.

Les causes són variades, i la més freqüent és el despreniment posterior de vitri. El gel vitri, amb el decurs dels anys, es pot separar de la part posterior de la retina i estimular, així, que a sobre hi aparegui teixit fibrós que, en contreure's, provoqui la distorsió de la retina. Altres causes no tan freqüents són les inflamacions intraoculars, el despreniment de retina i els traumatismes oculars severs.

Símptomes

Els símptomes de la membrana epiretinal varien de lleus a severs i poden afectar un ull o tots dos. Acostumen a aparèixer després dels 50 anys i són més freqüents en persones més grans de 70. La pèrdua de visió és central, borrosa o distorsionada, i dificulta la lectura o fer feines en visió de prop. En casos severs es pot apreciar una zona central sense visió (escotoma), mentre que la visió perifèrica es manté intacta.

El diagnòstic és senzill; es fa examinant la retina amb la làmpada de fenedura i valorant-ne el grau d'evolució amb una tomografia de coherència òptica (OCT). Amb aquesta prova es podrà apreciar en detall la membrana i quantificar la distorsió que genera sobre la superfície de la retina.

Tractament

En casos incipients la cirurgia no acostuma a ser necessària. S'aconsellen controls periòdics amb OCT. Si la visió va minvant progressivament, o si augmenta la percepció de distorsió dels objectes (metamorfòpsia), es pot extirpar la membrana amb cirurgia (vitrectomia).

Amb l'instrumental adient, en mans d'un cirurgià expert, se separa la membrana de la superfície de la màcula, "pelant-la" delicadament. Un cop lliure d'aquest teixit, la màcula s'aplana i la visió es va recuperant a poc a poc. Aquesta cirurgia s'acostuma a practicar amb anestèsia local i de forma ambulatòria.

Prevenció

En aquest cas, en comptes de prevenció parlarem de detecció precoç mitjançant revisions oftalmològiques amb l'especialista de retina, amb el suport de tecnologies de darrera generació, que determinarà la necessitat de tractament i el pronòstic d'aquesta patologia.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Newsletter