Equip mèdic

Dra. Mª José Capella Elizalde

Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2005. Formació d'especialista MIR en Oftalmologia al Centre d'Oftalmologia Barraquer (2006-2010). Formació complementària en la subespecialitat d'Uveïtis i Inflamació Ocular en centres dels Estats Units, com el Massachusetts Eye Research and Surgery Institution (Cambridge, gener - juny 2011) i el Bascom Palmer Eye Institute (Miami, setembre - novembre 2011). Actualment és membre de l'Àrea de Vitri-Retina, especialitzada en el tractament de la uveïtis i la inflamació ocular al Centre d'Oftalmologia Barraquer.

Activitat professional

  • Oftalmòloga de les àrees de Retina i vitri i Uveïtis i inflamació ocular del Centre d'Oftalmologia Barraquer.
  • Membre de l'equip docent dels cursos Màster i altres cursos monogràfics de Postgrau organitzats per l'Institut Barraquer.
  • Membre de la International Ocular Inflammation Society, la Sociedad Española de Inflamación Ocular i la Sociedad Española de Retina y Vítreo.

Publicacions destacades

  • Nadal J, Capella MJ. Treatment of proliferative diabetic retinopathy with viscosurgery using vital staining. ArchOphthalmol 2011; 129: 1358-1360.
  • Elizalde J, Capella MJ. Takayasu’s retinopathy. Int Ophthalmol 2011; 31: 533-7.
  • Capella MJ, Foster CS. Long-term efficacy and safety of infliximab in the treatment of Behçet's disease. Ocul Immunol Inflamm 2012; 20: 198-202.
  • Leon Rodriguez DA, Serrano Lopera A, Cordero-Coma M, Márquez A, Fonollosa A, Ruiz-Arruza I, Callejas JL, García Serrano JL, Díaz Valle D, Pato E, Cañal J, Del Rio MJ, Capella MJ, Blanco A, Olea JL, Cordero Y, Martín-Villa JM, Gorroño-Echebarría MB, Molins B, Adán A, Martin J. Study of association of CTLA4 gene variants to non-anterior uveitis. Tissue Antigens 2015; 86(5): 373-6.
  • Márquez A, Cordero-Coma M, Martín-Villa JM, Gorroño-Echebarría MB, Blanco R, Díaz Valle D, Del Rio MJ, Blanco A, Olea JL, Cordero Y, Capella MJ, Díaz-Llopis M, Ortego-Centeno N, Ruiz-Arruza I, Llorenç V, Adán A, Fonollosa A, Ten Berge J, Atan D, Dick AD, De Boer JH, Kuiper J, Rothova A, Martín J. New insights into the genetic component of non-infectious uveitis through an Immunochip strategy. J Med Genet 2017;54(1):38-46. 

Newsletter