En què consisteix el tractament?

La vitrectomia és un procediment quirúrgic que implica l’extracció parcial o total del gel vitri de l’ull. El gel vitri és una substància gelatinosa que omple l'espai entre la retina i el cristal·lí i ajuda a mantenir la forma de l'ull. Durant la vitrectomia, es realitza una petita incisió a l'ull per accedir al gel vitri i s'utilitza un instrument especialitzat anomenat vitrectom per tallar-lo i aspirar-lo.

A més de l'extracció del gel vitri, la vitrectomia també pot involucrar altres tècniques, com ara l'ús de làser o la inserció de gasos o olis a l'ull per estabilitzar la retina o tractar certes afeccions oculars.

Quan està indicada?

La vitrectomia pot estar indicada en diverses afeccions oculars, entre les quals s'hi inclouen:

Forat macular: És una obertura a la màcula, la part central de la retina responsable de la visió detallada. La vitrectomia es fa per tancar el forat macular i millorar la visió.

Despreniment de retina: La vitrectomia s'utilitza per tractar els despreniments de retina en què la retina s'ha separat de la seva posició normal a la part posterior de l'ull. Durant la vitrectomia, es pot utilitzar làser o crioteràpia per segellar els trencaments o esquinçaments a la i tornar a col·locar-la al seu lloc.

Hemorràgia vítria: La vitrectomia pot ser necessària en casos d'hemorràgia vítria severa, on hi ha sagnat al gel vitri que afecta la visió. En extreure el gel vitri i reemplaçar-lo amb una solució salina o un gas, es pot millorar la visió.

Membranes epiretinianes: Són capes de teixit fibrós que es formen a la superfície de la retina, distorsionant la visió. La vitrectomia es pot utilitzar per eliminar aquestes membranes i restaurar l'anatomia macular.

Retinopatia diabètica: És una complicació freqüent de la diabetis mellitus que compromet el funcionament de la retina. La vitrectomia es fa en els casos més avançats, amb hemorràgia intraocular i/o despreniment de retina.

Uveïtis: Consisteix en una inflamació a l'interior de l'ull que afecta una o més de les tres parts de l'úvea. Es practica la vitrectomia quan hi ha opacitat persistent al vitri, hemorràgies intraoculars o despreniment de retina.

Com es fa?

La vitrectomia es realitza sota anestèsia local o general, depenent del cas i les preferències del pacient i el cirurgià. Durant el procediment, es fan petites incisions a l'ull per introduir els instruments quirúrgics necessaris, com el vitrectom.

A través d'aquestes incisions, s'accedeix al gel vitri i s'extreu amb cura. Durant la vitrectomia, es poden utilitzar altres instruments per fer altres tècniques, com l'ús de làser per tractar els trencaments de la retina o la inserció de gasos o olis per estabilitzar la retina.

Un cop completada la cirurgia, es col·loca un embenat durant unes hores.

Resultats

Els resultats de la vitrectomia varien segons la condició específica tractada i les característiques individuals de cada pacient. En general, la vitrectomia té com a objectiu tractar la patologia i minimitzar les seqüeles que aquesta ha deixat.

La millora de l'agudesa visual dependrà de la patologia que pateix el pacient, així com el temps que calgui perquè això passi.

Possibles riscos

Si bé la vitrectomia és una tècnica segura, com qualsevol procediment quirúrgic, hi ha riscos i possibles complicacions. Alguns possibles riscos de la vitrectomia inclouen:

Infecció ocular: Hi ha un risc d'infecció després de la cirurgia. És important seguir les instruccions de cura postoperatòria i prendre els medicaments receptats segons les indicacions per reduir el risc d'infecció.

Hemorràgia intraocular: Durant la cirurgia, es pot produir una hemorràgia a l'ull. Tot i això, aquest risc és controlat i manejat durant el procediment.

Cataractes: La vitrectomia pot augmentar el risc de desenvolupar cataractes, una opacitat del cristal·lí que afecta la visió. En alguns casos, pot ser necessària una cirurgia addicional per tractar les cataractes.

Professionals que realitzen aquest tractament

Preguntes freqüents

  • La recuperació després d’una vitrectomia pot variar segons el pacient i la condició tractada. En general, cal un temps de recuperació de diverses setmanes a diversos mesos. Durant aquest període, és important seguir les instruccions postoperatòries de l'oftalmòleg i assistir a les visites de seguiment per monitoritzar el progrés i assegurar-ne una recuperació adequada.

  • En la majoria dels casos, els pacients poden reprendre les activitats normals després d'una vitrectomia, però això pot variar segons la gravetat i les recomanacions del metge. És possible que s'hagin d'evitar certes activitats físiques intenses o esports de contacte durant un temps determinat per permetre una recuperació adequada.

Newsletter