Oftalmologia

Neuritis òptica i esclerosi múltiple

Què és?

La neuritis òptica és una inflamació del nervi òptic i és una manifestació freqüent de l'esclerosi múltiple, una malaltia inflamatòria desmielinitzant del sistema nerviós central.

L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica i discapacitant que afecta principalment adults joves. Es caracteritza per la inflamació i desmielinització de les fibres nervioses, així com per la degeneració axonal.

Encara que se'n desconeix la causa exacta, sabem que es tracta d'una malaltia autoimmunitària. Això vol dir que les cèl·lules del sistema immunològic produeix un atac a estructures pròpies de l'organisme, en aquest cas, la mielina.

La neuritis òptica pot ser la primera manifestació o primer brot de la malaltia en un 20-30% dels pacients, mentre que fins un 50% dels pacients amb esclerosi múltiple la patiran durant el decurs de la malaltia.

Símptomes

Els símptomes i signes de l'esclerosi múltiple poden ser diversos i depenen principalment de les zones del sistema nerviós central en què hi hagi desmielinització. En el cas de la neuritis òptica, hi haurà una inflamació i desmielinització del nervi òptic.

Els símptomes típics de la neuritis òptica són la visió borrosa de predomini central i alteració en la visió cromàtica (especialment intensa per al color vermell), que s'instaura de forma subaguda al cap de 7-10 dies. Fins al 90% dels pacients presentaran dolor retroocular associat, que es desencadena o empitjora amb els moviments oculars.

El diagnòstic de la neuritis òptica és fonamentalment clínic. En l'exploració oftalmològica hi haurà un defecte pupil·lar aferent relatiu en l'ull afectat, un minvament d'agudesa visual i un escotoma central en l'estudi campimètric.

S'hi podrà observar una inflamació en el cap del nervi òptic o papil·litis, però freqüentment —fins a dos terços dels pacients— no hi trobarem cap alteració a causa que la inflamació es produeix a nivell retrobulbar —per darrere del cap del nervi òptic.

Tractament

L'episodi de neuritis òptica —de la mateixa manera que qualsevol brot d'esclerosi múltiple— es pot tractar amb corticoides endovenosos, que escurçaran la durada dels símptomes i acceleraran la recuperació visual.

El tractament amb corticoides no influirà en el pronòstic o la recuperació funcional a llarg termini ni tampoc en el risc de desenvolupar una esclerosi múltiple en el futur.

Amb relació a aquest risc, diversos assajos clínics han demostrat que començar una teràpia immunomoduladora després d'un primer episodi suggestiu d'esclerosi múltiple endarrereix l'aparició d'un segon brot de la malaltia.

Prevenció

Són malalties que no es poden prevenir, però consultar amb oftalmòlegs i neuròlegs especialitzats en aquestes patologies pot ajudar a conèixer més bé el risc particular de cada pacient i, per tant, poder assessorar sobre la teràpia més escaient en cada moment. El pronòstic de neuritis òptica acostuma a ser bo, tot i que en alguns casos resten petites alteracions visuals.

S'haurà de realitzar una ressonància magnètica cerebral a tot pacient amb sospita de neuritis òptica. També ajudarà a determinar el risc de desenvolupar esclerosi múltiple la detecció de bandes oligoclonals en el líquid cefalorraquidi.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Newsletter