Estrabisme – Operació d’estrabismeDoctors

Estrabisme

Què és?

Diem que hi ha estrabisme, quan els eixos visuals d'un i altre ull no es dirigeixen sobre l'objecte d'interès visual. L'estrabisme en nadons o nens és la malaltia ocular més freqüent, ja que afecta el 4% de la població infantil. El desenvolupament i maduració de la visió monocular i binocular, requereix d'un llarg aprenentatge que s'inicia en el naixement i va fins als vuit/nou anys d'edat. Els quatre primers anys són de major progressió, i decreix després.

Els músculs d'un i altre ull desplacen els globus oculars cap a l'objecte que mirem i les imatges captades per cada ull es fusionen en una sola amb característiques de relleu i profunditat, el que coneixem com estereòpsia o visió en 3D.

El mecanisme de coordinació muscular permet també que els ulls es mantinguin fixos sobre un objecte immòbil, el segueixin quan es desplaça i mantinguin la fixació sobre l'objecte quan l'observador es desplaça. Quan falla algun d'aquests circuits i connexions es produeix l'estrabisme, i dóna lloc a l’alteració sensorial i motora.

Símptomes

L'alteració sensorial consisteix en què el cervell anul·la la visió de l'ull desviat per evitar veure-hi doble (diplopia). Si aquesta circumstància persisteix en el temps condueix a pèrdua de visió de l'ull desviat, causant ambliopia o ull gandul i de la relació binocular (fusió i estereòpsia). Quan l'estrabisme és alternant, d'un o altre ull, no es produeix ambliopia, però si pèrdua de la visió binocular. L'alteració motora afecta la posició estàtica amb dèficit i contractures musculars. Segons la direcció dels estrabismes poden ser: horitzontals (convergents o divergents), verticals, torsionals o mixtes. Pot afectar un ull o ser alternant, presentar-se constant o intermitent. L’intermitent fins als sis mesos es pot considerar fisiològic donada la immaduresa neurològica del lactant (estrabisme en nadons).

Tractament

Alguns nens estràbics ho són com a conseqüència de defectes de refracció no corregits (hipermetropia, miopia i astigmatisme) com és el cas de l'estrabisme convergent acomodatiu que esdevé en hipermetrops. El tractament serà primer mèdic, per millorar l'ambliopia mitjançant oclusió o penalització amb filtres adaptats al vidre o mitjançant gotes a l'ull amb millor visió, i de l'error refractiu quan n'hi hagi, amb ulleres o lents de contacte.

Si persisteix l'estrabisme, segons la magnitud i les característiques clíniques es completarà amb tractament quirúrgic. L'operació d'estrabisme consisteix a debilitar el múscul que hiperfunciona, es modifica la seva inserció, i es reforça el múscul deficitari escurçant-lo en longitud sense modificar la seva inserció ocular, amb la finalitat d'aconseguir el màxim alineament.

La injecció muscular de toxina botulínica pot ser una alternativa a la cirurgia en determinats casos clínics i els exercicis d’ortòptica d'estímul de visió binocular, poden ser útils com a complement a la cirurgia en casos seleccionats.

Prevenció

El neonatòleg i/o pediatre és el responsable de l'exploració del nadó i de la seva immediata evolució. Els educadors i pedagogs, poden ser de gran ajuda per detectar problemes en aquestes edats primerenques. L'oftalmòleg especialista ha de fer ineludiblement una exploració als tres anys, encara que no hi hagi cap símptoma, i una altra als cinc/sis anys, abans de la maduració del sistema visual. El Centre d'Oftalmologia Barraquer disposa d'una Unitat especialitzada en Motilitat Ocular i Visió Binocular per diagnosticar i tractar aquests casos

Doctors


Testimoniatges

  • Javier Godó, conde de Godó
    "La Barcelona de l'últim terç del segle XIX va disposar d'una [...]
  • Albert Om
    "La clínica Barraquer és un microestat independent que visita gent de tot el [...]
  • Xavier Trias
    "El Centre d'Oftalmologia Barraquer va néixer amb una vocació clara [...]
  • Veure tots