Equip mèdic

Dr. Juan José Rodríguez Ezcurra

Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1974) i especialista en Oftalmologia (1977). Va complementar la formació amb cursos d'especialització en Cirurgia de l'estrabisme i Motilitat ocular, Oftalmologia pediàtrica i Neurooftalmologia. Actualment és el coordinador de l'àrea d'Estrabisme, Oftalmologia Pediàtrica i Motilitat Ocular del Centre d'Oftalmologia Barraquer. També desenvolupa tasques docents als cursos de l'Institut Barraquer, és membre de diverses societats mèdiques i ha presentat ponències en nombrosos cursos i congressos de la seva especialitat.

Activitat professional

  • Coordinador de les àrees d'Estrabisme, Oftalmologia Pediàtrica i Neurooftalmologia del Centre d'Oftalmologia Barraquer.
  • Membre de l'equip docent de l'Institut Barraquer.

Newsletter