Oftalmologia

Sondatge de la via lacrimal

En què consisteix el tractament?

El sondatge de la via lacrimal és un procediment de tractament que es realitza en infants entre nou mesos i tres anys aproximadament per solucionar una obstrucció lacrimal congènita.

Es tracta més aviat d'un procediment que no pas d'una veritable cirurgia, atès que es mira de restablir la via lacrimal fisiològica sense efectuar cap mena de procediment quirúrgic agressiu.

Quan està indicat aquest tractament?

En realitat, tots els infants neixen amb una obstrucció fisiològica de la via lacrimal. I encara més: es tracta d'unes dues setmanes en què el conducte lacrimal encara no s'ha obert després del naixement.

Després d'aquest temps, el conducte lacrimal s'obre per permetre el drenatge de la llàgrima de manera natural, i en cap moment hi ha llagrimeig. Alguns infants, tanmateix, triguen molt a permeabilitzar la via i, per tant, tindran epífora del costat afectat.

Fins als sis mesos es considera un període correcte per permetre que el conducte se solucioni tot sol. A partir d'aquest moment és quan cal plantejar-se fer un sondatge de la via lacrimal.

Com es realitza?

Tot i que és un procediment molt ràpid i gens agressiu, a causa de la jove edat dels pacients tractats es realitza sempre en sala d'operacions sota una lleu sedació que manté l'infant tranquil, endormiscat i sense dolor.

Es passa una sonda lacrimal per la via afectada per tal de permeabilitzar-la de la manera més senzilla i atraumàtica possible.

Resultats

Els resultats del sondatge de via lacrimal depenen més de l'edat de l'infant que de la mateixa tècnica. És un procediment molt fàcil que té pràcticament un èxit del cent per cent si es fa en infants de prop d'un any.

El percentatge minva clarament si s'espera massa temps a fer-lo, i això és perquè la zona tancada s'ossifica definitivament i pot comportar la impossibilitat de permeabilitzar-la només amb una sonda.

Possibles riscs

El sondatge és molt segur, ràpid i eficaç. Clàssicament es parla de la possibilitat de crear una falsa via si no es fa amb compte, però en mans expertes aquesta complicació no es veu en cap cas.

Professionals que realitzen aquest tractament

Preguntes freqüents

Newsletter